bolsward

Dakrenovatie 4 woningen, Bolsward

  • Elkien
  • SERVICE, WONEN
  • Onderhoud
  • Bolsward

Jorritsma Bouw heeft de ‘gebogen’ daken van 4 woningen aan de Brigade Irenestraat in Bolsward gerenoveerd.

De woningen die oorspronkelijk een plat dak hadden zijn jaren geleden vervangen door een ‘rond’ gebogen dak. Dakconstructies met gebogen daken hebben  vooral een esthetische functie. Het technisch uitvoeren van een dergelijk dak met traditionele dakpannen is complexer dan bij een traditioneel zadeldak. Vooral de afwerking van de gevel, het daktimmerwerk en de waterdichtheid hebben extra aandacht nodig.

  • Elkien
  • SERVICE, WONEN
  • Bolsward

De dakpannen op de gebogen daken lagen te vlak, hierdoor werkte de waterkerende functie van de dakpannen niet meer optimaal. Met name in de nok veroorzaakte dit problemen. Jorritsma Bouw heeft bij de woningen met dit unieke dak een eigen constructie bedacht. Er is een betimmering aangebracht met daarop lood. Lood is het beste product voor een waterdichte aansluiting tussen dak en dak onderdeel.

Met deze uitvoering zijn de daken weer waterdicht. Het  karakter van de woning is bewaard gebleven en de lekkage problemen zijn opgelost. Het lood wordt ingesmeerd met patineerolie. Door gebruik van patineerolie behoudt het bladlood een egale kleur en voorkomt het witte strepen op het bladlood en de onderliggende elementen.