Groot onderhoud 16 woningen, Terschelling

  • Woningstichting de Veste
  • WONEN
  • Onderhoud
  • Terschelling

Woningstichting de Veste heeft een aanbesteding uitgezet voor het planmatig onderhoud aan zestien woningen op Terschelling. Jorritsma Bouw heeft deze aanbesteding gewonnen op basis van deskundigheid en plan van aanpak. Daarnaast is goede communicatie naar zowel de opdrachtgever als de bewoners een belangrijk onderdeel binnen dit project. Dit staat bij Jorritsma Bouw hoog in het vaandel.

  • Woningstichting de Veste
  • WONEN
  • Terschelling