Woon-zorgcentrum Erasmus, Leeuwarden

  • Zorgpartners Friesland, Leeuwarden
  • UTILITEIT, WONEN
  • Nieuwbouw
  • Leeuwarden

Schuin tegenover het Medisch Centrum Leeuwarden bouwde Jorritsma Bouw voor Zorgpartners Friesland het nieuwe Erasmus. Zorgpartners Friesland wilde vaart zetten achter de realisatie van de nieuwe appartementen. Het oude Erasmushiem was écht aan vervanging toe. Jorritsma Bouw heeft er alles aan gedaan om de bouw te bespoedigen. De 228 appartementen en vijf kleinschalige woonvormen zijn een 122 dagen eerder opgeleverd dan gepland.

Geen recht-toe-recht-aan gebouw
In het nieuwe Erasmus bevinden zich volwaardige twee- en driekamer huurappartementen vanaf 70 m2. De kamers zijn geschikt voor zorg, met brede deuren en voorzien van domotica. Het is geen recht-toe-recht-aan gebouw, maar speels, met nisjes en hoekjes. Dus geen eindeloze gangen waar beginnend dementerenden in zouden kunnen verdwalen. Een grote variatie in kleurstelling, hoogte en vorm zorgen voor een gevoel van kleinschaligheid in dit toch grote gebouw.

 

  • Zorgpartners Friesland, Leeuwarden
  • UTILITEIT, WONEN
  • Leeuwarden

Langs de Aldlânsdyk bouwden we een van de twee gebouwen. Doordat dit lang is, maar relatief ondiep, dient het tegelijk als geluidsbuffer voor het achterliggende gebouw. Hierin is ruimte voor kantoren, een activiteitencentrum, het restaurant en kleine winkeltjes. Ook de woongroepen voor dementerenden en nog meer gewone appartementen zijn achter het lange gebouw gesitueerd. Ze hebben een paviljoenachtig uiterlijk en zijn omgeven door een grote tuin. Door de hele nieuwbouw zijn materialen ‘met een verhaal’ toegepast. Zoals de ouderwetse witjes, waarop ook de bewegwijzering is geschilderd. Dit biedt vooral dementerende bewoners herkenbaarheid en houvast.

Uitdagende logistiek
Bij de bouw vormde de logistiek de grootste uitdaging. Om de deadline te halen werkten wij met twee volledige bouwteams, zodat gelijktijdig aan de twee gebouwen kon worden gewerkt. Op het hoogtepunt liepen er zo’n 150 mensen rond. De complexheid en compleetheid van dit project maakte dat we werkzaamheden van tevoren heel goed op elkaar af moesten stemmen. In de wetenschap dat er bij een bouwproject als dit altijd dingen anders lopen dan gepland. Daar hielden we dan ook rekening mee. Naast de bouwvergaderingen en de werkvergaderingen waren dagelijks ‘site’-overleggen ingepland, waar we op uitvoerdersniveau de vinger aan de pols hielden.

Om oponthoud te voorkomen was oplossingsgericht denken noodzakelijk. Evenals open staan voor elkaars kennis en ideeën. Dat gold voor de aannemer en de ketenpartners, maar ook voor de stuurgroep, waarin onder meer de opdrachtgever zitting had, en het vastgoedbedrijf van Zorgpartners Friesland.