• Gemeente Hollandse Kroon
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Wieringerwerf

In Wieringerwerf hebben we voor de Gemeente Hollands Kroon het Steunpunt Werf & Veiligheid gerealiseerd. In dit gebouw komen naast de gemeente ook brandweer, politie en ambulance. Zij gaan de nieuwe locatie als uitvalsbasis gebruiken. Bij dit bouwtraject werkten we samen met de gemeente, Sweco, ME-2 architecten, WFO, Sijperda Hardy en Van der Weerd Installatietechniek. Wij zorgden ervoor dat we een voorspelbaar proces konden behouden, waarin planning en verwachtingen in balans waren.

Gaande het proces hebben we op verzoek van de vier gebruikers nog een aantal aanvullende wensen geïntegreerd. Omdat we ons altijd flexibel opstellen, konden we de partijen daarin tegemoetkomen. Bij de wijzigingen ging het vooral om installatiecomponenten die ook weer onderling met elkaar moeten kunnen communiceren. Zoals de verschillende pasleessystemen die zijn toegepast om toegang te verkrijgen tot de respectievelijke ruimtes van brandweer, gemeente, politie en ambulance. Elke organisatie heeft zijn eigen systeem en die vier verschillende systemen moeten onderling niet conflicteren. Voor elke wijziging is een afgesproken beslisroute gevolgd. We bleven daarin altijd meedenken, en hielden vinger aan de pols wat betreft het budget. Dat hebben we ook gedaan bij de beslismomenten, zodat het bouwproces geen ongewenste vertraging heeft opgelopen.

  • Gemeente Hollandse Kroon
  • UTILITEIT
  • Wieringerwerf

Als elke seconde telt
In het gebouw werken vier verschillende hulpverlenende organisaties naast elkaar. Dat maakt het een bijzonder gebouw en brengt ook complexiteit mee. Elke gebruiker had zijn eigen wensen. Denk aan een ‘ophoudcel’ waar de politie aangehouden personen in kan onderbrengen en de opstelplaatsen voor twee ambulances. Ook een ruimte waar medicijnen veilig kunnen worden opgeborgen en extra waterbuffers voor de brandweer behoorden tot de wensen. Een speciale installatie om afvoergassen van draaiende motoren af te zuigen wordt automatisch afgekoppeld als de brandweerauto uitrijdt. Een slimme, besparende voorziening voor die gevallen waarin elke seconde telt.

De bouw meester
Er is gekozen voor een hybride constructie van het gebouw: kalkzandsteen, staalconstructie, vloeren met druklagen en een staaldak. Al die componenten moesten op de juiste manier met elkaar verbonden worden. De robuuste binnenwanden hebben we opgetrokken uit vellingblokken, die geen eindafwerking nodig hebben.

Het gebouw heeft grote glasvlakken. In de materialisatie gaf dit uitdagingen om alles goed op elkaar aan te laten sluiten. Het materiaal biedt weinig ruimte om toleranties te verbloemen. Maar ook hier hebben we ons weer de ‘bouw meester’ getoond! Middels een VRV-systeem zijn meerdere ruimtes tegelijk elektrisch te koelen of te verwarmen.

Een werkbaar proces
De terreininrichter is kort na ons gestart met de werkzaamheden. Een slimme zet van de opdrachtgever, dan hoefde de ingebruikname van het gebouw daar niet op te wachten. Het vergde wel de nodige afstemming om het voor alle partijen een werkbaar proces te houden. Ons werk raakte elkaar letterlijk op verschillende vlakken. We hebben ons goed op elkaar aangepast, en gaven wederzijds duidelijk aan wanneer we waar bezig waren. Door parkeerplekken slim in te richten en keten praktisch te plaatsen was er logistiek al veel opgelost. Asfalteren gebeurde in fases, wij stemden ons transport daar op af. Door goede onderlinge communicatie bleven zowel de terreininrichter als wij op schema.