Hotel De Pelikaan, Texel

  • De Pelikaan Texel
  • UTILITEIT
  • Onderhoud
  • Texel

Op Texel heeft Jorritsma Bouw voor hotel De Pelikaan 26 bestaande badkamers vernieuwd. Daarnaast hebben wij in de tweede fase een zevental personeelskamers gerealiseerd op de eerste en tweede verdieping. Voor dit project zijn we rechtstreeks uitgenodigd door de opdrachtgever, omdat we in 2008/’09 ook al eens vernieuwbouw voor dit hotel hebben uitgevoerd.

Het project is in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Binnen het beschikbaar gestelde budget hebben wij een aantal voorstellen gedaan wat betreft de inrichting en materialisatie. Het project is gepland in de rustige periode van het hotel, van januari t/m april. Uitloop was geen optie, omdat vanaf mei het toeristenseizoen weer een vlucht neemt. Het was dus belangrijk om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, zodat het hotel de kamers weer in de verhuur kon doen.

 

  • De Pelikaan Texel
  • UTILITEIT
  • Texel

Overlast beperken
Om overlast te beperken en veiligheid te borgen hebben we bij de vervanging van de badkamers de tussenvleugel afgeschermd van de rest van het hotel, zodat deze niet bereikbaar was voor hotelgasten. Ook planden we het werk zoveel mogelijk in de periodes dat hotelgasten buiten de deur waren. Geen enkele badkamer is hetzelfde, en dat gold ook voor het leidingwerk.

De installateur bekeek daarom ter plekke hoe hij de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kon uitvoeren. Om de gasten en hotelpersoneel niet voor de voeten te lopen, hebben we tijdens de gehele bouwperiode geen gebruik gemaakt van de hoofdingang van het gebouw. Achter het hotel konden we een aantal containers kwijt om materiaal in op te slaan. Zodat de bouwplaatsinrichting uit het zicht was van de gasten.