Volgende week starten we met de bouw van de duurzame kindcentra in Loppersum en Middelstum. Het voorbereidende bouwteamtraject met Project- en Bouwmanagement Giezen, TenW architecten adviseurs en D&W Installatiegroep is afgerond. Op 13 juni is het realisatiecontract getekend door wethouder Bé Schollema namens de gemeente Loppersum, Hans Jorritsma namens Jorritsma Bouw en Marco Dijk namens D&W Installatiegroep.

Klaar voor de toekomst
In het kindcentrum in Loppersum worden de cbs Roemte, obs Prinses Beatrix en Kinderopvang Kids2b gehuisvest. In Middelstum krijgen obs De Wilster, cbs Wicher Zitsema, kinderopvang Kids2b en de bibliotheek een nieuw gebouw. Het uitgangspunt voor het ontwerp van beide kindcentra is dat deze klaar moeten zijn voor de toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven en flexibel qua inrichting.

De beide scholen krijgen elk een eigen afdeling in het gebouw en houden daarmee hun eigen identiteit. Er worden aparte clusters van vier lokalen gemaakt rond een eigen leerplein. De clusters zijn flexibel en liggen rond het centrale hart van het gebouw, waar ook kinderopvang Kids2b een plek krijgt. Een vriendelijk ontwerp dat zich goed voegt in de kleine schaal van de dorpen.

Gunning
Wij werken in bouwteam efficiënt, slim en reëel samen. We hebben bovendien ruime ervaring in het bouwen voor onderwijs en in aardbevingsbestendig bouwen. Hierdoor konden wij in ons plan van aanpak een realistische planning maken en bijdrage aan de duurzaamheidsvisie van beide projecten.

We hebben niet alleen gestuurd op techniek, maar ook out-of-the-box voorstellen gedaan. Dat gaf bij de gunning de doorslag, zodat wij beide opdrachten mogen uitvoeren.

Omgevingsmanagement
Het bouwen in bebouwde omgeving stelt de nodige eisen. Net als bij ieder project besteedt Jorritsma Bouw ook hier veel aandacht aan een optimaal BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) met een uitgekiende strategie. Aspecten als de bouwplaatsinrichting volgens de richtlijnen van de Bewuste Bouwer, veilig bouwen, verkeersveiligheid en verkeersstromen met daaraan gekoppeld een just-in-time-transportplan zijn voor het slagen van deze projecten cruciaal. Minstens even belangrijk is heldere communicatie met de omgeving.