Kunststofsorteerinstallatie (KSI), Heerenveen

Om tot een circulaire economie te komen is het noodzakelijk dat de recycling van kunststof aanzienlijk wordt verbeterd. Jorritsma Bouw draagt daaraan een stukje bij als hoofdaannemer voor de realisatie van de nieuwe kunststofsorteerinstallatie op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Het afval wordt hier door Omrin gesorteerd in vijf monostromen die kunnen worden gerecycled en als grondstof dienen voor bijvoorbeeld afvalcontainers, stofzuigers of koffiezetapparaten.

KSI
Voor de KSI bouwen we drie hallen. Vanuit de ontvangsthal gaat het te recyclen materiaal via banden naar de sorteerinstallatie in de volgende hal, de machinehal. Opslag van het verwerkte materiaal gebeurt in de laatste hal. Vervolgens wordt het materiaal afgevoerd om te worden verwerkt als ‘nieuwe’ grondstof voor kunststofproducten.

Interfacemanagement
Jorritsma Bouw deed zelf de engineering voor dit project. Er gingen drieduizend boorpalen met een gemiddelde lengte van achttien meter – samen goed voor circa 44 kilometer – de (veen)grond in om de extreme belasting door binnenrijdende vrachtwagens en shovels op te kunnen vangen. De betonvloer is vervolgens in de buitenlucht gestort en gevlinderd. Op de vloeren hebben we een staalconstructie geplaatst, met een kanaalplaatverdiepingsvloer. Het gebouw is voorzien van dak- en gevelbeplating.

We houden met onze werkzaamheden rekening met de raakvlakken bij de procesinstallatie, en omgekeerd houden de installatiebouwers rekening met onze werkzaamheden. Zij hadden in één hal bijvoorbeeld meer ruimte nodig voor hun machinerie; wij hebben daarvoor een werkplaatsruimte verplaatst. Om alles in goede banen te leiden vindt driewekelijks een interfacemeeting plaats waar we informatie uitwisselen met de Duitse installatiebouwer Stadler Anlagenbau GmbH. Ook een vertegenwoordiger van de opdrachtgever is hierbij aanwezig; waar nodig geeft de projectleider van Engie (gebouwgebonden installatie) of Pieters (constructeur) een toelichting. Door te werken in een 3D-model kunnen we de kans op verrassingen tijdens de bouw aanzienlijk verminderen.

Sprinkler
Jorritsma Bouw is als hoofdaannemer tevens verantwoordelijk voor de aanleg van de sprinklerinstallatie. Het hele gebouw, inclusief alle bordessen en transportbanden van breder dan een 1,20 meter, wordt voorzien van sprinklers. Wij werken daarbij in en onder de reeds aangebrachte machineonderdelen van Stadler Anlage Bau, zorgvuldige communicatie en afstemming zijn een múst. Voor dit sprinklersysteem moet 1200 kuub water op het terrein kunnen worden opgevangen. Daarvoor voorzien we de betonvloer van een waterkering en een vloeistofdichte asfaltlaag. Dit voorkomt tevens dat verontreiniging afkomstig uit het afval de grond in gaat. De asfaltlaag moet in één keer – zonder stoppen – worden aangebracht. Het is dus noodzakelijk de transportplanning van onszelf en Stadler hierop af te stemmen.

De vooroplevering van de machinehal waarin de installatie komt, heeft plaatsgehad. Stadler zal in zestien weken tijd de machines installeren. Wij hebben ervoor gezorgd dat de vrachtauto’s van de installatiebouwer zonder oponthoud naar binnen kunnen rijden; onze eigen werkzaamheden plannen we om deze transporten heen.