Leerpark Liudger, Drachten

  • CSG Liudger
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw, Onderhoud
  • Drachten

Nieuw- en verbouw van 2 scholen die gefaseerd worden gebouwd.

Jorritsma Bouw heeft nieuw- en verbouw van 2 scholen gedaan die gefaseerd zijn gebouwd. Eerst de locatie Splitting en het jaar daarop locatie Raai. De nieuwbouw van locatie de Splitting bestaat uit 3 bouwlagen welke gekoppeld zijn d.m.v. een passage aan de bestaande vleugel. Naast de school is een WKO gebouw gebouwd. Dit WKO gebouw zorgt d.m.v. warmte- en koude opslag in de grond voor de verwarming en koeling voor beide locaties. De nieuwbouw van locatie de Raai bestaat uit 3 bouwlagen rondom een centraal plein met 2 sportzalen op de 1e verdieping.  De gevels zijn opgebouwd uit schijven metselwerk en kozijnen welke ter hoogte van de verdiepingsvloeren onderbroken worden door een kunststof gevelband.

  • CSG Liudger
  • UTILITEIT
  • Drachten