Brandweerkazerne Dennenstraat, Zwolle

  • Gemeente Zwolle
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Zwolle

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Dennenstraat in Dieze-West is eind februari van start gegaan.

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Dennenstraat in Dieze-West is eind februari van start gegaan. De start bouw werd ingeluid met het “zichtbaar spuiten” van de artist impresion. De kazerne zal begin 2013 in gebruik wordt genomen. Dit ter vervanging van de huidige kazerne aan de Harm Smeengekade.

De nieuwe brandweerpost Noord in Zwolle wordt uitgevoerd met alle mogelijke duurzame oplossingen die momenteel bestaan. De nieuwbouw krijgt een nog duurzamere kwaliteit dan eerder de bedoeling was, tegenover langere termijn lagere kosten. De milieu- en kostenwinst komt voort uit de uitdaging door burgemeester en wethouders aan de plannenmakers om de nieuwbouw zo duurzaam mogelijk te realiseren.

  • Gemeente Zwolle
  • UTILITEIT
  • Zwolle

Forse verbetering van duurzame ‘rapportcijfers’

Onder meer die maatregelen zorgen ervoor dat de duurzame ‘rapportcijfers’ voor het gebouw uitstekend zijn. Op een schaal van 1 tot 10 zijn die scores voor bijvoorbeeld energie een 8, voor toekomstwaarde een 8,2 en voor gebruikskwaliteit een 8,4. Het gemiddelde GPR-resultaat komt op 7,9. In het programma van eisen was eerder ingezet op een gemiddelde score van 7. Een forse verbetering dus.

Besparing van gas- en elektraverbruik en CO2

Het duurzame maatregelenpakket zorgt bijvoorbeeld voor een besparing op het gasverbruik van bijna 8000 kubieke meter per jaar, een besparing op het elektraverbruik van ruim 30.000 kWh per jaar en een CO2-besparing van 36 ton per jaar.

Investering wordt terugverdiend

Opzet van het duurzaamheidsbeleid van Zwolle is dat de investeringen die nu gedaan worden zich op termijn terugverdienen. Dat principe werkt ook bij het besluit om de brandweerpost extra duurzaam te maken. Voor de (aanvullende) maatregelen is nu 241 duizend euro nodig. Boekhoudkundig komt dit neer op jaarlijkse kapitaallasten van bijna 16 duizend euro. Maar omdat de jaarlijkse besparing op energiekosten ruim 21 duizend euro bedraagt, is die investering volledig gedekt.