Compressorstation voor Gasunie, Embsen (Duitsland)

  • v.o.f. van Max Streicher GmbH en A. Hak Leidingbouw
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Embsen

Bouwen van een negental gebouwen voor Gasunie Deutschland in Embsen (net onder Bremen).

Jorritsma Bouw heeft in juni 2013 opdracht gekregen voor de bouw van een compressorstation voor Gasunie Deutschland in Embsen (net onder Bremen).

Onze opdrachtgever is een v.o.f. van Max Streicher GmbH en A. Hak Leidingbouw. Gasunie Deutschland is bezig met een meerjarenproject, waarbij de leverzekerheid en transportcapaciteit van het Russische aardgas verhoogd wordt. Hiervoor worden op regelmatige afstanden langs de gasleiding compressorstations gebouwd.

Onze opdracht bestaat uit het bouwen van:
Twee compressorgebouwen
Hoofdgebouw
Werkplaats
Brandstofgebouw
Ketelhuis
Meetgebouw
Brenngas gebouw

  • v.o.f. van Max Streicher GmbH en A. Hak Leidingbouw
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Embsen