Empyro, Hengelo

  • Empyro
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Hengelo

Eerste fabriek ter wereld waarbij een nieuwe BTG technologie wordt gebruikt.

Empyro in Hengelo produceert olie uit biomassa Pyrolyse is één van de kernthema’s van het Bioenergiecluster Oost-Nederland en voor de bioenergie sector van de EU. Een groot aantal partijen binnen het samenwerkingsverband werken intensief samen aan de commercialisatie en verdere ontwikkeling van deze technologie. Het is een gebied waarmee Oost- Nederland zich op bioenergie gebied internationaal op de kaart heeft gezet.

De olie fabriek in Hengelo

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van een grote pyrolyse installatie in Hengelo. De installatie krijgt een capaciteit van 5000 kilogram hout per uur, waar 3500 kilogram olie uit wordt gewonnen. De fabriek zal de eerste in de wereld zijn welke deze nieuwe BTG technologie gebruikt voor het op commerciële schaal produceren van pyrolyse olie.

  • Empyro
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Hengelo

Pyrolyse, wat is het eigenlijk?

Pyrolyse is het zeer snel opwarmen van biomassa zonder dat er zuurstof bijkomt. Door deze snelle opwarming “verdampt” de biomassa in een groot aantal lange koolstofketens. Na condensatie ontstaan er drie producten: pyrolyse olie, gas en kool.

 

Ongeveer 50 – 75% van de energie van de biomassa komt terecht in de pyrolyse olie. Het overige gedeelte verdeelt zich over het gas en de kool. Via verbranding van die twee producten in de pyrolysefabriek zelf, kan hiermee energie opgewekt worden voor het ‘eigen’ proces, voor droging van biomassa, en eventueel productie van elektriciteit en stoom.