MFA Het Schakelveld, Assen

  • Gemeente Assen
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Assen

Nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie in de wijk Baggelhuizen te Assen.

Nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie in de wijk Baggelhuizen te Assen. Deze multifunctionele accommodatie omvat onder andere de volgende functies: een Christelijke Basis School CBS Het Octaaf, een peuterspeelzaal SPA, een openbare Basis School OBS Baggelhuizen, een wijkcentrum De Schakel, een kinder Dag Centrum KDC De Arkel, een kinderopvang ASKA, een buitenschoolse opvang, een sportaccommodatie Gemeente Assen, een zwembad (therapiebad) en speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs W.A. van Lieflandschool. De aanleg van het buitenterrein inclusief een aantal buitenbergingen.

In het complex zijn veel maatregelen genomen inzake duurzaamheid: vloerverwarming gekoppeld aan WKO installatie, sedum op de platte daken, zonnepanelen op de sporthal t.b.v. de warmwatervoorziening en een lichtdetectiesysteem door het hele complex.

  • Gemeente Assen
  • UTILITEIT
  • Duurzaam
  • Assen