Nike Store, Groningen

  • Bouwinvest Development, Amsterdam
  • UTILITEIT
  • Onderhoud
  • Groningen

In 2015 voerde Jorritsma Bouw in opdracht van Bouwinvest Development een grootschalige verbouwing uit aan de Westerhaven in Groningen. Met de aanpassingen hebben wij onder meer ruimte gecreëerd voor een Primark-winkel. In vervolg op dit goed verlopen project hebben we eind 2016 voor dezelfde opdrachtgever een verbouwing uitgevoerd in het pand waarin voorheen C&A was gevestigd. De verbouwde locatie wordt in gebruik genomen door een Nike Store. Architectenbureau De Zwarte Hond zorgde voor het tekenwerk van de voorgevel.

Aanpassingen
Dit project is een casco werk, Nike verzorgt zelf de inrichting. Er moesten twee winkelunits samengevoegd worden, waarbij in één nog de oude winkelinrichting aanwezig was. Deze moest eerst volledig gestript worden. We hebben de scheidingswand tussen beide units weggehaald. Tevens is in de kleinste unit de dekvloer verwijderd en opnieuw aangelegd, omdat er hoogteverschillen zaten tussen de beide units.

  • Bouwinvest Development, Amsterdam
  • UTILITEIT
  • Groningen

We hebben nieuwe entreepuien met automatische schuifdeuren aangebracht. Deze bevinden zich op een andere plek in de voorgevel dan voorheen het geval was. Aan de achterzijde is een nieuw deurkozijn geplaatst t.b.v. de bevoorrading. Ook is de bestaande dekvloer geschuurd en zijn de bestaande betonplafonds opnieuw geschilderd. Ten slotte zijn de kozijnen aan de voorgevel voorzien van rolhekken.

Installaties
Behalve bouwkundige werkzaamheden hebben we ook zorggedragen voor de (brand)veiligheid. De bestaande sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie zijn uitgebreid en aangepast op de nieuwe winkelinrichting. Daarnaast is er een nieuwe ontruimingsinstallatie geïnstalleerd. Verder zijn er aanpassingen gedaan aan de rioleringen en de meterkasten.

We konden na ongeveer een maand binnen de planning opleveren. Daarna zijn er nog enkele aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het maken van sparingen in de verdieping- en dakvloer t.b.v. de nieuwe installaties.