Noorderpoort Automotive Transport en Logistiek, Groningen

  • Noorderpoort college
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Groningen

Aan de Bornholmstraat in Groningen trad Jorritsma Bouw op als bouwkundig aannemer bij de realisatie van een nieuwe school voor het Noorderpoort college: Automotive en Logistiek. De opdracht werd eind december 2013 verkregen na een procedure met voorafgaande selectie op basis van prijs/kwaliteit.Inschrijving was op basis van EMVI, met de volgende beoordelingscriteria:

inschrijving;
duurzaamheid;
projectmanagementplan (planning, communicatie en social return).

De nadruk lag op BREEAM, wat zeer nauwkeurige documentatie vereist van alle stappen in het bouwproces. Het certificeringstraject is begeleid door Lindhorst huisvestingsadviseurs. Bureau 1232 trad op als BREEAM commissioningmanager. De gezamenlijke inspanningen werden gewaardeerd met het predicaat ***Very Good. Het gebouw voldoet bovendien aan alle eisen van het Frisse Scholenconcept.

 

  • Noorderpoort college
  • UTILITEIT
  • Duurzaam
  • Groningen

Het pand moest aansluiten bij de bestaande bebouwing. Het technische deel is daarom opgebouwd uit een staalconstructie met houtskeletbouw. Voor de ruimtes waarin de lessen worden gegeven zijn prefab-betonkolommen, natte breedplaatvloeren en hsb-geveldelen toegepast. Een grote vliesgevel met veel glas zorgt voor een ‘showroomuitstraling’. Er is een grote schuifdeur in geplaatst waardoor een vrachtwagen naar kan binnen rijden. Het ontwerp voorziet verder onder andere in een grote smeerkelder en voorzieningen voor hefbruggen. Binnen zijn vooral stucwanden toegepast met binnenkozijnen van duurzaam eucalyptushout.

Jorritsma Bouw heeft de opdrachtgever onder meer geadviseerd over een aantal duurzaamheidsaspecten. Zo zijn er zestig bronnen geslagen om gebruik te kunnen maken van aardwarmte. Daarnaast wordt het hele gebouw met led verlicht. Wij besteedden bovendien veel aandacht aan het eigen afval- en bouwplaatsmanagement.

 

Tijdens het hele proces hebben we in samenspraak met onze bouwpartners gezorgd voor een actueel overzicht van de stand van zaken en de gemaakte afspraken. De periodieke overleggen zijn dan ook constructief en plezierig verlopen. De gebruikers van het nieuwe schoolgebouw worden goed geïnformeerd over de duurzame aspecten van het pand. De energiebesparing door de PV-panelen en de WKO krijgt betekenis doordat deze voor iedereen zichtbaar is. Op het buitenterrein staat een bord waarop de werking van de WKO wordt uitgelegd.

Vanuit het Noorderpoort is bijzonder tevreden gereageerd op de wijze waarop het bouwteam de BREEAM-certificering en de communicatie rondom het bouwproces heeft opgepakt. Wijbren de Jong van het projectbureau huisvesting: ‘De communicatie verliep prima. Ook na oplevering komen de mensen van Jorritsma Bouw gelijk in actie als het nodig is.’  Lees meer hierover in Bouwen in het Noorden.78.Noorderpoort.Automotive.