Onderwijscluster, Tzummarum

  • Gemeente Franekerdeel
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw, Onderhoud
  • Tzummarum

In opdracht van de gemeente Franekeradeel hebben wij de nieuw- en verbouw van het onderwijscluster in Tzummarum gerealiseerd. In het nieuwe onderwijscluster zijn twee basisscholen gevestigd, peuterspeelzaal en een BSO. We nemen de sloop, de nieuw- en verbouw en de buiteninrichting voor onze rekening. Uitgangspunt is dat er aan het Programma van Eisen Frisse Scholen wordt voldaan. In het nieuwe onderwijscluster zijn de volgende gebruikers gehuisvest: OBS de Tamsmaskoalle, CBS de Schalmei en de peuterspeelzaal Boartershonk.

In nauw overleg met de schoolbesturen is gezocht naar een compact school, die toekomst bestendig is. Tijdens de nieuw- en verbouwing werden de schoolkinderen elders gehuisvest. De uitbreiding van de basisschool CBS De Schalmei is aan de voorkant van het bestaande gebouw gerealiseerd.

  • Gemeente Franekerdeel
  • UTILITEIT
  • Tzummarum

Klaar voor de toekomst
De nieuwbouw bestaat uit 1 bouwlaag die verbonden wordt aan de bestaande schoolgebouw. Door de uitbreiding van het schoolgebouw heeft de basisschool na de oplevering een eigen hoofdingang gekregen. Een aantal extra nieuwe opbergruimtes, een directieruimte, een speellokaal en twee nieuwe leslokalen. Het totale bruto vloeroppervlak van het onderwijscluster bedraagt circa 1.027 m².

Het bestaande schoolgebouw is deels intern aangepakt. In alle ruimtes werden de wanden, vloeren en plafonds vervangen. Waar nodig werd tevens het installatiewerk vervangen. Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties voor zowel de nieuwbouw als het te renoveren gedeelte is onderdeel van de opdracht.

Terreininrichting
Onze opdracht bestond uit het aanpassingen aan het terrein, de terreininrichting en het realiseren van bergingen op het terrein. Het terrein rondom het gebouw  aangepakt en vergroot. Er zijn nieuwe speeltoestellen, een zandbak en een pannaveld gerealiseerd.

Communicatie en coördinatie omgeving
Het bouwen in bebouwde omgeving stelt de nodige eisen. Net als bij ieder project besteedt Jorritsma Bouw ook hier veel aandacht aan een optimaal BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) met een uitgekiende strategie. Aspecten als de bouwplaatsinrichting, veilig bouwen, verkeersveiligheid en verkeersstromen met daaraan gekoppeld een just-in-time-transportplan zijn voor het slagen van deze projecten cruciaal. Minstens even belangrijk is heldere communicatie met de omgeving.

Oplevering
Met de oplevering hebben we een mooi project afgerond.  De onderwijscluster is nu klaar voor de toekomst. Wij wensen alle kinderen en medewerkers heel veel plezier met hun nieuwe onderkomen.