Oranjerie en het Academiegebouw, Franeker

  • GGZ
  • WONEN
  • Franeker

In opdracht van de GGZ verbouwden, renoveerde en restaureerde we de Oranjerie en het Academiegebouw. De gebouwen en tuinen zijn gelegen in de binnenstad van de oude stad Franeker. Een wisselend deel van de gebouwen en tuinen, met het zwaartepunt in de zuidwest hoek, hoort sinds de Middeleeuwen bij elkaar. Naar buiten toe was het een gesloten geheel, slechts een of enkele poorten vormde de verbinding met de buitenwereld. In de 17e was er voor het eerst sprake van een Oranjerie. Voor de wetenschap werden hier eind 18e eeuw tropische gewassen geteeld. Halverwege de 19e eeuw werd het gebouw in gebruik genomen door het psychiatrische ziekenhuis. Het gehele gebouwencomplex van de Academie is nu omgevormd tot woningen en appartementen. De gebouwen uit Franeker stammen uit de 17e, 19e en 20e eeuw en vallen als beschermd stads- of dorpsgezicht onder de Monumentenwet.

  • GGZ
  • WONEN
  • Franeker

De Oranjerie is opnieuw ingedeeld in twee royale woningen. De westgevel is zorgvuldig gerestaureerd. De representatieve entree is een gemeenschappelijk toegang tot een middenzone, waarover de volle hoogte het pand kan worden ervaren. Hier zijn ook bijzondere elementen (houtsnijwerk en wandtegels) gerestaureerd en herplaatst die elders in het pand verwijderd zijn. Ook de kapconstructie is gerestaureerd. Om deze reden is de kapconstructie in de woningen geheel in zicht gebleven.

In het Academiegebouw zijn 10 koopwoningen en 11 huur appartementen gerealiseerd. Beeldbepalende elementen zijn gerestaureerd en behouden gebleven. Op het binnenterrein van Franeker zijn tevens nog 6 nieuwe levensloopbestendige woningen, een carport en bergingen gebouwd. Ook is het binnenterrein opnieuw ingericht met behoudt van de eeuwen oude bomen.