Diverse pachtboerderijen Rijksvastgoedbedrijf, IJsselmeerpolders

  • Rijksoverheid
  • SERVICE, UTILITEIT, WONEN
  • Onderhoud
  • IJsselmeerpolders

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt in de IJsselmeerpolders diverse kavels met pachtboerderijen in geliberaliseerde pacht aan. De kavels met pachtboerderijen zijn in erfpacht gegeven door de Rijksoverheid en bestemd voor Agrarische doeleinden. De boerderijen stammen uit 1950. In totaal zijn er 97 pachtboerderijen die voor onderhoud in aanmerking komen.

Inventarisatie
Het onderhoud bestaat uit het inventariseren en inspecteren van de objecten, het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud en het uitvoeren van herstel werkzaamheden en vervangingsonderhoud voor het gehele project. Na het inventariseren van de objecten wordt bepaald welk onderhoud uitgevoerd moet gaan worden. Per project zal na de inspectie en inventarisatie worden bepaald welke verdere werkzaamheden in opdracht worden gegeven.

  • Rijksoverheid
  • SERVICE, UTILITEIT, WONEN
  • IJsselmeerpolders

Werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden aan de pachtboerderij aan de Ruttenseweg 3 in Rutten en de Steenwijkerweg 23 te Marknesse zijn inmiddels uitgevoerd. Asbesthoudende gevels en daken zijn verwijderd. De asbestsanering wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Jorritsma Bouw voert de onderhoudswerkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van dakpannen, beplating, goten en kozijnen. Ook het voegwerk wordt aangepakt.  De onderhoudswerkzaamheden nemen ongeveer 5 weken per object in beslag. Op jaarbasis zullen er ongeveer aan 8 á 9 boerderijen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Communicatie en planning
De uitvoering van de werkzaamheden dienen vooraf te worden afgestemd met de gebruiker. We doen er alles aan om de overlast voor de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken door zorgvuldig te plannen. In de planning is rekening gehouden met het oogstseizoen. Door onze aanpak, goede communicatie en afstemming wordt een positief eindresultaat behaald.