Poiesz, Tolbert

  • Poiesz Vastgoed
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Tolbert

Poiesz Supermarkten is de enige zelfstandige supermarktketen van het noorden. Een uniek familiebedrijf met inmiddels zo’n 70 filialen. Poiesz Vastgoed kondigde in 2017 de nieuwbouw in Tolbert aan omdat de plek in het winkelcentrum van Tolbert niet meer voldeed. De bevoorrading van de supermarkt in het Groningse dorp moest door nauwe straten, wat overlast en onveilige situaties opleverde. Daarnaast was de winkelruimte te klein en daarmee niet toekomstbestendig. Verhuizen naar buiten het centrum van Tolbert was geen optie, daarom werd gekozen voor nieuwbouw naast de oude locatie.

  • Poiesz Vastgoed
  • UTILITEIT
  • Tolbert

De nieuwe supermarkt maakt deel uit van de ontwikkeling van een toekomstbestendig centrum van Tolbert. Om dit mogelijk te maken, zijn ter plaatse enkele sociale huurwoningen en bedrijfspanden gesloopt. Jorritsma Bouw verwierf deze opdracht vanwege zijn ervaring in het bouwen voor de retail. Ook op diverse andere locaties was Jorritsma betrokken bij de (ver)bouw van Poiesz-filialen. Als maatschappelijke bouwer dragen we met dit project een steentje bij aan de kwaliteit van het centrum en het vergroten van de leefbaarheid in het dorp.

Strakke planning
Jorritsma Bouw levert deze supermarkt, zoals gebruikelijk, casco op. We zorgen voor de betonconstructie, de buitenschil en het dak. De afbouw doet Poiesz Vastgoed zelf.

In verband met de aanwezigheid van de beschermde dwergvleermuis in een van de slooppanden kon de sloop pas later dan gepland beginnen. Mede dankzij onze strakke planning hebben we dit oponthoud ingelopen. Naar verwachting kunnen we zelfs eerder opleveren dan voorzien.

Beste buur
De supermarkt ligt midden in de woonwijk. Jorritsma Bouw heeft de ambitie om ‘beste buur’ te zijn voor de omgeving. We doen er alles aan om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien en de overlast tot een minimum te beperken. Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen voor mortelschroefpalen in verband met de trillings- en geluidsarme plaatsing. We informeren de omgeving onder meer over onze transportplanning en uitvoeringsplanning.