Projecten

Polyganics, Groningen

We zijn ambachtelijk gestart met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor met ultramodern onderzoekslaboratorium voor Polyganics op de Zernike Campus in Groningen. Kwaliteit en flexibiliteit waren de doorslaggevende reden om ons in de arm te nemen voor de realisatie.

Dit is een greenfield project waarin wij ons ‘Bouw Meesterschap’ weer volop kwijt kunnen. We gaan met alle partijen vanuit één 3D-model en in één documentbeheersysteem werken. Met interfacemanagement worden clashes tussen bouw, gebouwgebonden en laboratoriuminstallaties zichtbaar en geborgd. Zodat ook de laatste technische ontwikkelingen in laboratoriumland desgewenst kunnen worden meegenomen. Deze ruimte kunnen wij bieden door een strakke planning op te stellen voor álle partijen. Daarnaast doen we de inhuis-simulatie van grote en/of proces(installatie) componenten. Zo is er een integrale scope voor een nieuw, duurzaam gebouw. Met de realisatie van het nieuwe gebouw kan Polyganics bijdragen aan de circulaire economie en kan ook het productieproces verder worden vergroend, waarmee de CO2-uitstoot verminderd wordt.