Reststoffen Energie Centrale (REC), Harlingen

  • REC
  • INDUSTRIE
  • Nieuwbouw
  • Harlingen

Van afvalverwerkingsbedrijf Omrin kreeg Jorritsma Bouw de opdracht voor het realiseren van een Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen. In mei 2008 begonnen we met de uitwerking en engineering van de bouwkundige en constructieve onderdelen en de gebouwgebonden installaties. De bouw vond plaats tussen maart 2009 en april 2011.

In de REC worden alle niet herbruikbare afvalstoffen, het zogenoemde restafval, verbrand. Voorheen gebeurde dat in Amsterdam of Wijster. Omrin besloot dat zelf in de eigen provincie te gaan doen en de gelegenheid aan te grijpen om een uiterst duurzame installatie te bouwen.

  • REC
  • INDUSTRIE
  • Harlingen

Het complex bestaat uit een servicegebouw met kantoren, technische ruimten en een controlekamer. Bij de toegangspoort is een portiersloge met weegbruggen gebouwd. Daar komen de afvalwagens op een ‘ramp’ binnen om hun afval in een grote bunker te storten. Hier bevindt zich ook de shredder om groot afval kleiner te maken. Twee bovenloopkranen deponeren het afval vervolgens in de boiler (oven) waar het verbrand wordt. De slakken die overblijven gaan via transportbanden naar de slakkenopslag. Achter de boiler bevindt zich de rookgasreiniging met aan het eind een schoorsteen van 44 meter hoog.

Leidingenbrug

De energie die met de verbranding wordt opgewekt, gaat in de vorm van stoom naar de naburige fabriek van Frisia Zout en wordt daar omgezet in elektriciteit. De warmtekrachtcentrale van Frisia is daarvoor met een leidingenbrug verbonden met het REC. Wij hebben deze centrale uitgebreid met een condens- en een pompgebouw. De opgewekte energie is deels voor Frisia, en gaat deels retour REC die daardoor zelf in zijn energie kan voorzien. Bij voldoende capaciteit kan energie aan derden worden geleverd.

Creatieve oplossingen

De totale bouw was opgedeeld in een vijftal loten.

1: Levering en montage van de boiler (Lentjes, Duitsland).
2: Leverantie en montage van de rookgasreinigingsinstallatie (LAB, Frankrijk).
3: Levering van de procesinstallatie (Siemens, Den Haag).
4: Vervallen.
5: VOF Jorritsma Bouw / Cofely Noord bv.

De bouw liep door protestacties een ruim half jaar vertraging op. Met creatieve oplossingen konden we de geplande opleverdatum toch halen. Door bijvoorbeeld te werken in ploegendiensten en in de weekenden. Door toepassing van glijbekisting konden we 24/7 doorwerken. Uiteindelijk zijn alle vooraf gestelde mile stones gehaald.

Afstemming

Jorritsma Bouw nam de engineering en de constructieve uitwerking voor zijn rekening, samen met BOG/Pieters Bouwtechniek uit Zwolle. Er is nauw samengewerkt met de andere loten. Zo leunt de staalconstructie waarin de boiler hangt volledig op onze bouwkundige constructie. De belastingen en posities zijn nauw op elkaar afgestemd. Zorgvuldige planning, nauwkeurige behoeftenschema’s en tekening-roulatieschema’s vormden de rode draad in dit bouwproces. De open en transparante samenwerking met Cofely Noord ligt aan de basis van dit succesvolle project.

Foto’s: Joachim de Ruijter Fotografie