• Tata Steel
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • IJmuiden

Voor Tata Steel in Velsen-Noord bij IJmuiden kreeg Jorritsma Bouw na een aanbesteding op prijs de opdracht om het zogeheten ‘badlokaal’ te renoveren. Het gaat om een ruimte vergelijkbaar met een gymlokaal, waar medewerkers van Tata Steel zich kunnen omkleden en douchen.

De ruimte
In het badlokaal hijsen zo’n 750 mensen hun kleding aan een ketting omhoog naar het plafond; de kleding van elke werknemer is beveiligd met een eigen cijferslot. Het is een zeer functioneel systeem, omdat de kleding – in tegenstelling tot een systeem met lockers – goed geventileerd wordt. Dit systeem blijft bij de renovatie dan ook behouden.

Aan de zijkant van het lokaal bevindt zich een grote doucheruimte, met douchecabines opgetrokken uit volkernplaten. Aan het einde van een shift moeten veel mensen er tegelijk kunnen douchen en zich omkleden.

  • Tata Steel
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • IJmuiden

Overlast beperken
Medio mei zijn we begonnen met de werkzaamheden. Na het sloopwerk zijn er nieuwe wanden geplaatst. We vervangen het tegelwerk, het sanitair en de douchecabines. Ook de installaties worden volledig vernieuwd.

Omdat het badlokaal ook tijdens de renovatie in gebruik blijft, hebben we het werk opgedeeld in drie fases. Daarbij pakken we steeds één deel van de ruimte aan. We hebben onze werkplek goed afgescheiden van het deel dat in gebruik is. Dat doen we met behulp van sandwichplaten, die we bij de volgende renovatiefases kunnen verplaatsen. Overlast konden we verder beperken door in de relatief rustige (school)vakantieperiode door te werken.

Fases
Voorafgaand aan fase 1 hebben we voorzieningen gecreëerd die het mogelijk maken het werk in fases uit te voeren. Mensen moeten te allen tijde naar binnen en buiten kunnen, ook in geval van calamiteiten. Daarom hebben we eerst de nieuwe entree gemaakt die tijdens de werkzaamheden ook als vluchtroute kan dienen. Vervolgens kon het sloopwerk van fase 1 van start. We ronden in de komende periode de werkzaamheden in het eerste deel in zijn geheel af. Zo kunnen we meteen – als de opdracht voor de volgende fase verstrekt is – eenvoudig opschuiven naar het volgende deel van het badlokaal. Het gerenoveerde deel kan dan weer in gebruik worden genomen.

Advies
We voeren het werk zowel bouwkundig als installatietechnisch uit op basis van bestek en tekeningen. Met onze engineeringsafdeling hebben we het plan op enkele onderdelen kunnen optimaliseren. Zo zullen we een zware constructie van kalkzandsteen met staal vervangen door lichtere metalstudwanden. De eronder gelegen technische ruimte wordt zo minder belast.

Logistiek en planning
Het installatiewerk vereist een zorgvuldige planning; Tata-medewerkers willen na hun shift immers warm kunnen douchen. Logistiek hebben we voorzieningen getroffen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Onze bouwplaats hebben we voor de nieuwe entree ingericht, zodat we rechtstreeks naar binnen kunnen. Daarvoor heeft Tata Steel enkele parkeerplaatsen beschikbaar gesteld. Voor het vervoer van grotere materialen hebben we een gat in de muur gemaakt, waar we via een aangelegd talud door naar binnen kunnen. We hebben zo de aanvoerroute aanzienlijk kunnen bekorten. Voor de bouwplaatsmedewerkers is dat een stuk minder belastend omdat alles met de hand naar binnen moet worden gebracht. Tegelijk levert de kortere route een flinke tijdsbesparing op. Na afloop van de werkzaamheden maken we het gat uiteraard weer netjes dicht.