Rietgedekte recreatiewoning, Vlieland

  • Particulier
  • WONEN
  • Vlieland

In opdracht van Van Asperen bouwden we onlangs een prachtige rietgedekte woning op Vlieland, met uitzicht over zee. Deze woning staat voor een deel in de duinen. Nadat de kelderverdieping klaar was, konden wij aan de slag met het storten van de beganegrondvloer en het aanbrengen van de beton- en staalconstructie voor de enorme raampartijen. De staalconstructie hebben we vakkundig omkleed met hout.

  • Particulier
  • WONEN
  • Vlieland

Bouwen op een eiland
Bouwen op een eiland is een vak apart, aangezien alle bouwmaterialen per boot moeten worden aangevoerd. Om de transportbewegingen te minimaliseren, hebben we aan- en afvoer zo veel mogelijk geclusterd. Met een uitgekiend logistiek plan konden we zo veel mogelijk materiaal tegelijkertijd verschepen.

Prefab onderdelen
Om het bouwproces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, bouwden we het houtskelet voor de kapconstructie alvast prefab aan de vaste wal. Ook de binnenwanden van de kelder, de puien en stelkozijnen zijn prefab aangeleverd. Door deze gedegen voorbereiding wisten we de strakke planning te behalen en kon de opdrachtgever voor de zomer beginnen met de afbouw.

Flexibel
Het installatietechnische ontwerp was tijdens de bouw nog niet volledig uitgewerkt. Samen met Van der Weerd Installatietechniek hebben we gedurende het bouwproces de installaties gerealiseerd. Dat vroeg van beide partijen een flexibele houding en continu overleg op de bouwplaats. Een schoolvoorbeeld van succesvolle field engineering.

Lokale partners
Voor transport en materieel op het eiland hebben we intensief samengewerkt met lokale partners. Om onze eigen vakmensen gedurende het bouwproject tijdens het toeristenseizoen op het eiland te laten verblijven, moesten we al vroeg afspraken maken. We hebben onze planning hierop goed kunnen afstemmen. Om de bouwperiode optimaal te benutten, hebben we de werkzaamheden zo veel mogelijk geclusterd.

De bouwplaats
Om de bouwplaats te kunnen bereiken, mochten we gebruik maken van het erf van de buurman. We hebben in overleg met hem rijplaten gelegd om de ondergrond zo goed mogelijk te beschermen. Gedurende het gehele bouwproces hebben we de buurman steeds op de hoogte gehouden van de planning en de vorderingen.

Veiligheid voorop
Met het oog op de veiligheid van de eilandbewoners en eilandbezoekers hebben we de bouwplaats afgeschermd met een hek en bouwdoek. Om te voorkomen dat het duinzand terug in de bouwput zou stuiven en zo de graafwerkzaamheden teniet zou doen, hebben we de duinen afgedekt met hooi. Een praktische en duurzame oplossing om overlast voor buren en eventuele wandelaars te voorkomen.