Projecten

Station Enexis, Meeden

Na de bouw van het nieuwe station ca. twee jaar geleden is het bestaande station in Meeden verbouwd. Het bestaande station is hiermee klaar voor de toekomst.

Gunningsfase
Van Enexis kregen wij de opdracht voor verbouw van het bestaande station in Meeden. Deze opdracht is ons gegund vanwege onze prijs/kwaliteit verhouding.

Werkzaamheden
Het bestaande pand is over de gehele lengte voorzien van een kelder. In het midden over de lengte bevindt zich een bestaande muur, welke grotendeels verwijderd wordt. Er naast wordt een nieuwe muur tot aan het plafond opgetrokken. Onder de bestaande betonvloer is een nieuwe fundatiebalk gestort waarop een nieuwe muur van kalkzandsteen blokken is gemetseld. Het is een logistieke uitdaging om de kalkzandsteen door het gebouw te bevoorraden. Rijplaten zijn uitgelegd en met een verreiker worden de kalkzandsteenblokken door een gevelopening naar binnen gebracht, waarna de blokken over de rijplaten naar de werkplek worden getransporteerd. De kelder wordt afgewerkt met nieuwe tegelbestrating. Er zijn stalenliggers aangebracht in één van de ruimten waar nog geen begane grond vloer aanwezig is. Daarop is een installatievloer aangebracht. De nieuwe muur is tevens de nieuwe brandscheiding. Hiervoor zijn er ook nog aanpassingen gedaan aan de dakbedekking.

Praktisch en haalbaar
Een deel van de oude gevel is verwijderd. Dit werd de invoeropening voor de aan- en afvoer van alle materialen. Nadat de ruwbouwwerkzaamheden binnen zijn afgerond is er een nieuwe gevel aangebracht. In de nieuwe gevel is een nieuw kozijn geplaatst en is er een trapbordes geplaatst, aangezien de begane grond vloer hoger ligt dan het maaiveld. Voor het metselwerk is gezocht naar stenen conform het bestaande metselwerk.

Communicatie en planning
De bouwplaats is gescheiden door een hal met het bestaande deel dat in gebruik was ‘going on concern’. Er is een afzetting geplaatst. Voor een laagspanningsruimte wordt een trafo beschermd door tijdelijke afscherming te plaatsen. Daarmee is de bouwplaats gescheiden en kunnen we ons werk veilig uitvoeren. Naast deze veiligheidsmaatregelen schenken wij veel aandacht aan de communicatie met de opdrachtgever en de andere subcontractors. Door veelvuldig overleg met alle partijen verliep alles soepel. Door de goede samenwerking is er geen hinder ondervonden.

Het installatiedeel uitgevoerd door Drenth Installatietechniek omvat een groot deel van de opdracht. We houden met onze werkzaamheden rekening met de raakvlakken met de installateur. Alle metalen onderdelen van het gebouw zijn geaard en gekoppeld aan de nieuwe aardingsconstructie, welke rondom in de kelder is aangebracht. Ook is erop het buitenterrein een fundatie voor een sterpunttrafo gemaakt. Deze is geplaatst naast de bestaande sterpunttrafo’s.

Afstemming
Zorgvuldige afstemming en de juiste keuzes maken het mogelijk dat de strakke planning haalbaar is.  De planning van de bouw is strak, maar dankzij goede afspraken en werken met betrouwbare preferred suppliers kunnen wij die borgen.