Thomashuis, Munein

  • Thomashuis
  • SERVICE, WONEN
  • Onderhoud
  • Munein

Het Thomashuis Munein is gevestigd in een oude vlasfabriek in het dorpje Munein. Na de Tweede Wereldoorlog was de vlasteelt niet meer lonend en kreeg de fabriek andere functies, terwijl aan onderhoud vrijwel niets meer werd gedaan. In 1989 werd de fabriek echter verbouwd tot woonhuis waarbij men getracht heeft zoveel mogelijk de originele bouwstijl te bewaren.

Het Thomashuis biedt mensen met een verstandelijke beperking een veilige en huiselijke omgeving. Een uniek pand waarbij in het voorhuis de begeleiders wonen. In de fabriekshal zijn negen royale zit/slaapkamers gecreëerd. De woonkamer is een grote ruimte waar gezamenlijk activiteiten kunnen plaatsvinden. De gezamenlijke open keuken is voor het bereiden van de maaltijden. Verder is er een ruime ‘natte’ groep en een kantoortje. Op het terrein is een groot terras met zitkuil om een grote open haard.

 

  • Thomashuis
  • SERVICE, WONEN
  • Munein

Jorritsma Bouw gaat de renovatie uitvoeren. Een deel van de buitengevels wordt gevoegd. Door zetting van het gebouw is er op enkele plekken scheurvorming ontstaan. Ook dit wordt gelijk meegenomen. Daarnaast dient de bestaande schoorsteen te worden voorzien van nieuw voegwerk. Deze schoorsteen heeft een totale hoogte van 20 meter. In het gebouw is er met name aan de zijde van het kanaal overlast van optrekkend vocht vanuit de ondervloer. Hiervoor gaan we de wanden behandelen met een vochtwerend middel. Daarna zal er een lambrisering worden aangebracht. Ook de kilgoot, de goot tussen twee naar binnen gerichte dakvlakken zal worden vervangen zodat de nu aanwezige lekkages zal worden verholpen.

 

Aan de kanaalzijde van het gebouw bevindt zich een terras op niveau dat deels steunt tegen een keerwand. Het terras is in de loop der jaren gaan verzakken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal ook de keerwand worden herstelt.

De uitdaging is de overlast zo veel mogelijk te beperken.  De bewoners verblijven tijdens de werkzaamheden in hun woning. Primair overleg met de opdrachtgever en frequent overleg met de begeleiders op de locatie moet er voor zorgen dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Een gedetailleerde plan van aanpak geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen. Een uniek renovatieproject.