Turbineplaatsing REC, Harlingen

Voor de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen voert Jorritsma Bouw vanaf begin april werkzaamheden uit die samenhangen met de plaatsing van een nieuwe turbine. Met deze turbine kan REC zelf stoom omzetten in elektriciteit, zodat ze daarvoor niet meer afhankelijk zijn van een derde partij en het rendement wordt verhoogd.

Turbinetafel
In de fabriek zelf maakt Jorritsma Bouw een turbinetafel. We plaatsen acht scheve betonkolommen met daarover betonnen balken. Daarop komt het frame van de turbine te staan. Na de bouwvak maken we in de gevel een opening van tien meter breed en acht meter hoog. Daar wordt de turbine dan door naar binnen geschoven.

 

Doorsnijden kolommen
Om de turbine naar binnen te kunnen brengen moeten we een aantal vrij zwaar gedimensioneerde kolommen (HEA 800) onderbreken en tijdelijk ophangen. Dat is een flinke uitdaging, want we moeten een hele constructie inbouwen om de kolommen op te vangen. Pas dan kunnen de dragende kolommen worden doorgesneden. En dat in een beperkte ruimte terwijl de machinerie eronder blijft staan. De benodigde steigers worden daar om- en overheen gebouwd. We werken bij dit project samen met een staalbouwer die nauwkeurige berekeningen maakt om het stalen frame te kunnen plaatsen en af te schoren of te laten hangen. Voor de bouw van de steiger hebben we een gerenommeerd bedrijf in de arm genomen die ervaring heeft in dit soort industriële projecten.

Interface-overleg
Onze projectengineer werkt nauw samen met het team dat vanuit de REC ook eerder bij de bouw betrokken is geweest. Dat werkt prettig, omdat zij weten hoe de fabriek is opgebouwd. Ook met de leverancier van de turbine, MAN uit Duitsland, staan we in nauw contact. Tijdens een aantal interface-overlegmomenten komen we tot de juiste belastingen, posities en zwaartedimensionering van de onderconstructie.

Plaatsen binnen de constructie
Het plaatsen van de prefab kolommen van 50 x 80 cm en vijf meter hoog vormt een andere uitdaging. Ze moeten binnenin de constructie worden geplaatst en worden scheef geschoord. We maken daar met een paar specialistische bedrijven een heel nauwgezet plan voor. Omdat er geen kraan naar binnen kan, moet je het materiaal in het gebouw kantelen. Dat stelt bijzondere eisen aan het hef- en hijswerk.

Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden draait de fabriek door. In de logistiek houden we daar rekening mee. Ook vanwege het hoge veiligheidsregime. REC werkt met een werkvergunningsysteem. We melden elke week de werkzaamheden aan en daar wordt dan dagelijks een vergunning op afgegeven.

 

Fundatie luchtcondensor
Op het buitenterrein maken we daarnaast nog een fundatie voor een nieuwe luchtcondensor. Deze krijgt ook een verbinding naar binnen, met de turbine. Jorritsma Bouw doet hiervan de engineering in nauwe samenwerking met een constructeur. We stemmen zorgvuldig af met de andere betrokken bedrijven over belastingen en posities. Door deze manier van werken hebben we onze eigen inbreng en kunnen we het werk efficiënt oppakken.

Strakke planning bij splitsen trafo-ruimte
Vanaf week 14 ligt de fabriek veertien dagen stil. In die tijd gaan we van één trafo-ruimte onder het kantoorgedeelte twee ruimtes maken. Daar komen vervolgens twee trafo’s in te staan. De REC neemt zelf een partij in de arm voor het verwijderen van de trafo. Zodra dat gebeurd is, gaan wij vol aan de bak. Vanaf maandag halen we de computervloer eruit, brengen een staalconstructie in en metselen de tussenwand op. Daarna plaatsen we de computervloer weer terug. Ondertussen moeten beide trafo’s erin gezet worden. Daarna maken we in een voorportaal twee deuren, een brandwerende wand en dito plafond. Dit alles moet de vrijdag daarop om 17.00 klaar zijn. Dan heeft de REC nog een week om de trafo weer aan te sluiten. Om dat voor elkaar te krijgen, maken we een strakke dagplanning voor de staalbouwer. En die planning bewaken we, want elke actie die voor een dag gepland staat, móet die dag ook klaar. Zodat we de volgende dag met de volgende actie kunnen starten. Alle partijen zijn hier goed van doordrongen, maar het vergt van onze uitvoerder wel een stuk extra begeleiding.

Tijdens de werkzaamheden werken we samen met veel specialistische partijen: Liander legt de leidingen om. MAN levert de turbine, Bronswerk de luchtcondensor. REC BV begeleidt de bouw namens Omrin.