Royal A-ware Grutte Pier, Heerenveen

Jorritsma Bouw realiseerde enkele jaren geleden tot volle tevredenheid de zuivelfabriek langs de A7 in Heerenveen. Eigenaar Royal A-ware schakelt ons nu in voor hun nieuwe fabriek op deze productielocatie. Gebouwdeel Lytse Pier is inmiddels gereed, in 2020 is de nieuwe fabriek Grutte Pier volledig operationeel.

Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar speciaalkazen en room besloot Royal A-ware in 2017 tot een geleidelijke verdubbeling van de fabriek. Het bedrijf zocht een Engineering & Construct partner die niet alleen de bouw, maar ook de voorbereidende fase van ontwerp en vergunningsaanvragen kon verzorgen. Jorritsma Bouw is een zeer ervaren bouwer voor de zuivel – en foodindustrie en kon dus voldoen aan alle eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid, logistiek en financiën. Onze opdrachtgever vindt in Jorritsma Bouw een betrouwbare en transparante bouwpartner. Wij werken met nagenoeg hetzelfde team dat ook de zuivelfabriek voor Royal A-ware bouwde, en dat doet A-ware ook.

Bouwer voor de dairy-industrie

Als ervaren bouwer voor de zuivelindustrie weten we wat er komt kijken op het gebied van hygiëne-eisen. Ook bij dit Engineer & Build (UAV-GC) project zijn materiaalkeuzes, constructies, coatings et cetera zeer bepalend voor de kwaliteit van het werk. Wij verzorgen daarom als contracthouder alle voorbereidende én uitvoerende werkzaamheden en worden hierin ondersteund door Het4Kant en Pieters Bouwtechniek. We doen dat in nauwe samenwerking met specialisten van A-ware, voor het civiel ontwerp en de constructies. We hebben al in een vroeg stadium meegedacht en delen onze kennis en ervaring. Dat leidt tot efficiëntere ontwerpen en reductie van stichtings- en uiteindelijke gebruikerskosten.

Financieel gestuurd ontwerpen
Royal A-ware heeft op basis van kengetallen het maximale budget voor de Engineering & Buildopdracht bepaald. Het is aan Jorritsma Bouw om binnen de gestelde kaders en binnen dat budget een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Daarbij gelden uiteraard ook eisen op gebied van bouw- en voedselveiligheid. Dit financieel gestuurd ontwerpen is een specialisme van Jorritsma Bouw. Het is een interactief proces waarvoor kennis van zaken, vertrouwen en transparantie noodzakelijk zijn.

Procesinstallaties
Als aannemer staan wij ten dienste van de procesinstallatie en haar specificaties. We houden het ontwerp flexibel zodat Royal A-ware de laatste ontwikkelingen op het gebied van zuivelbereidingsmachines, voedings- en sturing installaties kan volgen. Tegelijk is het onze verantwoordelijkheid om de fabriek als geheel op tijd op te leveren. Wij werken daarom op basis van interfacemanagement met de opdrachtgever en diens leveranciers, zodat er enerzijds zo lang mogelijk keuzevrijheid blijft en we anderzijds de vastgelegde milestones kunnen halen.

Systems engineering
Bij dit project zetten we ook systems engineering in. Dit is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken (interfaces) inzichtelijk maakt voor de opdrachtgever. In de digitale omgeving worden in BIM alle wensen en eisen vanuit de programma’s van eisen opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen. Gedurende het hele proces kan er inzichtelijk gestuurd worden op de behoefte van de opdrachtgever en gebruiker. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering. In dit kader hebben we het project opgedeeld in vier bouwstromen: onderdelen als de melkontvangst (RMO), voorfabriek en kaasmakerij, waar de montage en commissioning van de procesinstallaties het langst duren, leveren we eerder op dan bijvoorbeeld de expeditie, waar nauwelijks machines nodig zijn.

Lean
Bij Jorritsma Bouw werken we met een geïntegreerde werkmethodiek. Lean bouwen voor de zuivelindustrie is daar een onderdeel van. Óok bij Grutte Pier zetten we in op integrale (lean) samenwerking tussen alle betrokken partijen. Procesinstallatie, ontwerp, materialisatie en bouwsysteem vallen dan op z’n plek.

De lean-methode is een vorm van werken die veel voordelen biedt voor onze opdrachtgever. We richten onze werkprocessen zodanig in dat we bouwprojecten met zo weinig mogelijk verkwisting kunnen realiseren. Daar hoort onder andere bij dat we met onze co-makers alle bouwactiviteiten zorgvuldig afstemmen en dat er regelmatig planningsoverleg plaatsvindt.

Materialisering voor een zuivelfabriek
Aan een zuivelfabriek worden hoge eisen gesteld qua hygiëne. Bij low-care, medium-care en high-care zones horen specifieke eisen. Wij hebben de kennis in huis om daarbij de juiste materialen te kiezen, zoals speciale keramische zeskantige vloertegels en sandwich-wandpanelen met foodsafe-coating. Voor de bouwkundige schil kiezen we voor bewezen materialen als (prefab) beton, staalconstructies en beplating.

Greenfield
De nieuwe dairyfabriek is een groot project: op het hoogtepunt zullen wel 300 mensen op de bouwplaats rondlopen. Dat vraagt om uitgebreide veiligheidsmaatregelen, ook omdat de bestaande zuivelfabriek gewoon doordraait. Onze eigen veiligheidskundige op locatie staat in nauw contact met de veiligheidscoördinator van A-ware over zaken als afzettingen en toegangscontrole. Daarnaast voeren we siteoverleg en zorgen we ervoor dat de logistiek van de bestaande fabriek van A-ware niet gehinderd wordt. Zodat de aanvoer van bouwmaterialen de aan- en afvoer van de zuivelproducten elkaar niet in de weg zitten.