Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden

 • Van hall Larenstein
 • UTILITEIT
 • Onderhoud
 • Leeuwarden

Hogeschool Van Hall Larenstein is een instelling voor hoger beroepsonderwijs met opleidingen die zich richten op drie domeinen: ‘Animals and Business’, ‘Delta Areas and Resources’ en ‘Food and Dairy’. De hogeschool heeft vestigingen in Leeuwarden en Velp.

Voor de Leeuwarder vestiging wordt de indeling en daarmee de E- en W-installaties en brandcompartimenteringen in een groot deel van het gebouw gewijzigd. Coare Architectuur heeft het ontwerp voor de nieuwe indeling gemaakt. De indeling is zo ontworpen dat Van Hall Larenstein in de toekomst flexibel is in het toepassen van groen. Alle gerelateerde voorkomende bouwkundige werkzaamheden worden door Jorritsma Bouw uitgevoerd.

 • Van hall Larenstein
 • UTILITEIT
 • Leeuwarden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en bestaan onder meer uit:

 • afschermen van het bouwgebied d.m.v. het plaatsen van akoestische stofschotten;
 • aanpassen dakbedekkingen als gevolg van doorvoeringen en luchtbehandelingskanalen;
 • verplaatsen van trap en bordessen;
 • creëren van drie raamopeningen in de betonwand van de buitengevel en het plaatsen van bijbehorende gevelkozijnen;
 • vervangen van klepramen voor vaste beglazing;
 • vervangen van bestaand draadglas door brandwerende beglazing;

 

 • leveren en monteren staalconstructie t.b.v. vloeren, wanden en luchtbehandelingskasten d.m.v. hulpstaal.; (Er worden bouwkundige sparingen aangebracht in vloeren en wanden voor o.a. E- en W-installaties. Het gebruik van hulpstaal wordt toegepast om het constructieve doel te halen.)
 • stukadoorwerk;
 • brandwerend aanpassen van binnen kozijnen en puien.

Omdat de school tijdens de werkzaamheden open zal blijven, voeren we een deel ervan uit tijdens de schoolvakantie. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen en docenten minder hinder ondervinden en kunnen we de veiligheid beter waarborgen.