• ABN AMRO Groningen
  • UTILITEIT
  • Onderhoud
  • Duurzaam
  • Groningen

Jorritsma Bouw gaat de zichtlocatie van ABN AMRO aan de Grote Markt in Groningen verbouwen. Deze opdracht is ons gegund door het indienen van het beste plan. Op deze locatie gaan wij bouwen met oog voor mens, milieu en maatschappij. Wij denken in kansen om circulariteit en mens te gaan verbinden met een duidelijke ambitie voor het project en de omgeving.

Bouwen in de binnenstad
Het bouwen in de binnenstad stelt de nodige eisen. Net als bij ieder project besteedt Jorritsma Bouw ook hier veel aandacht aan een optimaal BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) met een uitgekiende strategie. Aspecten als de bouwplaatsinrichting volgens de richtlijnen van de Bewuste Bouwer, veilig bouwen, een just-in-time-transportplan zijn voor het slagen van dit project cruciaal. Minstens even belangrijk is heldere communicatie met de omgeving.

  • ABN AMRO Groningen
  • UTILITEIT
  • Duurzaam
  • Groningen