• Vion Food Group
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Leeuwarden

Vion Food Group is een internationale vleesproducent met verschillende productielocaties in Nederland en Duitsland. Het bedrijf wil zich ook in het Noorden vestigen. Jorritsma Bouw gaat voor Vion een nieuwe fabriek bouwen in Leeuwarden en treedt op als hoofdaannemer. Het gebouw wordt duurzaam gebouwd volgens de richtlijnen van BREEAM.

Onze aanpak
Vanuit het idee om ook lokaal de werkgelegenheid te stimuleren, koos Vion voor vier Noordelijke bouwers waarmee zij het gesprek aanging. Bij die keuze waren referenties, kwaliteit en financiële zekerheid bepalend. We hebben Vion geïnformeerd over – en overtuigd van – onze aanpak, ervaring en de mogelijkheden die wij zagen voor optimalisatie. Vion was ook benieuwd hoe we met uitdagingen als een korte bouwtijd en 24/7-werken zouden omgaan. Bovendien zou het budget voor het te realiseren gebouw misschien krap zijn: konden wij op deze gebieden meerwaarde bieden? Wij zagen daarin zeker mogelijkheden. Ons gevoel dat we een klik hadden bleek wederzijds: kort na dit gesprek zijn we gevraagd een aanbieding te maken.

  • Vion Food Group
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Duurzaam
  • Leeuwarden

Goede voorbereiding
We hebben een pakket gemaakt, met daarin een planning en een Plan van Aanpak. Bovendien met een toelichting hoe wij het gebouw volgens de BREEAM-classificatie zouden kunnen bouwen en vooral hoe we kwaliteit konden bieden. Wij brengen hier onze kennis in die we hebben opgedaan bij onder meer het project voor Ecostyle in Oosterwolde (BREEAM Outstanding).

We hebben ons vooraf goed verdiept in de materie en gevraagd om een rondleiding bij de vestiging die voor Vion qua bouweisen het dichtst in de buurt kwam van de nieuwe locatie in Leeuwarden. Vervolgens hebben wij onze ideeën gelanceerd tijdens een interne kick-off met het projectteam. Bij die gelegenheid hebben we keuzes gemaakt voor preferred suppliers. Dit alles leidde ertoe dat we een goed plan konden neerleggen.

Bouwen voor de voedingsindustrie
Bouwen voor de voedingssector stelt specifieke eisen aan hygiëne. Bij de vleesverwerkende industrie wordt er veel gespoeld en gewassen. Als ervaren bouwer letten we bijvoorbeeld extra op afgeronde hoeken en werken we de ruimtes af met sterke en schimmelresistente kitvoegen. Daarnaast hebben we rekening te houden met procesinstallaties die in het gebouw moeten worden gebracht. We werken daarbij op basis van raakvlakkenmanagement, zodat alle onderdelen en fases zorgvuldig worden gepland en goed op elkaar worden afgestemd. Deze industrie is gebonden aan de seizoenen. In het nieuwe seizoen wil Vion graag volop kunnen draaien, en daar wil ze deze fabriek ook bij inzetten. De bouwtijd is daardoor krap. Onder andere door het hele project in BIM uit te werken, kunnen we die korte bouwtijd haalbaar maken en faalkosten voorkomen. Ook zullen we in de bouwvak doorwerken.

Behalve het gebouw zit ook de buiteninrichting grotendeels in ons pakket; we zullen onder meer bestrating, inzaaien van gras en oprichten van hekwerken voor onze rekening nemen.