Woon-werkaccommodatie, Vlieland

  • Grunstra architecten
  • UTILITEIT, WONEN
  • Nieuwbouw
  • Vlieland

In de Dorpsstraat op Vlieland bouwt Jorritsma Bouw in opdracht van Grunstra architecten een flexibele woning met praktijkruimte. Met lichte bouwkundige ingrepen kan deze woning desgewenst worden omgebouwd tot drie wooneenheden. Ook wat betreft installaties is hiermee rekening gehouden.

Logistieke uitdaging
We bouwen het huis met kalkzandsteen en buitenom metselwerk; op de gevel wordt natuursteen toegepast. De verdieping voeren we uit in houtskelet met prefab kap. Het geheel rust op één grote betonnen funderingsplaat.

  • Grunstra architecten
  • UTILITEIT, WONEN
  • Vlieland

Het benodigde bouwmateriaal verzamelen we centraal in Harlingen, waar het efficiënt op trailers wordt gezet voor de overtocht met de veerboot. Op Vlieland slaan we het op bij een distributiecentrum. Vanaf deze locatie laten we het just in time leveren op de bouwplaats. Ook de kraan komt – wanneer dat nodig is – van de vaste wal; dit vereist een zorgvuldige planning. We stemmen de leveringen van materiaal af met de tijden dat de kraan aanwezig is, zodat deze het materiaal meteen naar de achterkant van de kavel kan hijsen. Hier bevindt zich tevens de bouwkeet, omdat deze aan de straatkant overlast zou hebben veroorzaakt.

Behalve materiaal en materieel komen ook enkele medewerkers van de vaste wal. Uitvoerder, timmermannen en – op gezette tijden – de metselaar werken van maandag t/m donderdag van 7 tot 7 uur. Ze gaan in het weekend naar huis. Tijdens de werkdagen verblijven zijn op het eiland.

Overlast
Als sociale bouwer willen we zoveel mogelijk de hinder voor omwonenden beperken. Belendende woningen staan op circa twee meter afstand van de nieuwbouwlocatie. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden hebben we daarom een opname gedaan, zodat eventuele schade inzichtelijk wordt. Mocht zich onverhoopt schade voordoen, dan nemen wij het herstelwerk voor onze rekening.

Wanneer de kraan moet worden ingezet, blokkeert deze tijdelijk de Dorpsstraat. Dit gaat dan ook in zeer nauw overleg met de gemeente. Deze zorgt ervoor dat de omgeving tijdig wordt geïnformeerd, onder meer via de lokale kabelkrant. De uitvoerder informeert rechtstreeks en bijtijds de naaste buren over de momenten dat de kraan aanwezig is.