Zorgcentrum de Zonnewiede, Giethoorn

Voor Wetland Wonen Groep realiseert Jorritsma Bouw het groot onderhoud van Zorgcentrum de Zonnewiede te Giethoorn. Op uitnodiging hebben wij ons ingeschreven voor de meervoudig onderhandse aanbesteding. De opdracht is ons gegund op basis van duurzaamheid, inschrijfsom, presentatie en het BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie).

Werkzaamheden
Aan de buitenkant van het gebouw zullen de werkzaamheden onder meer bestaan uit het vervangen van de gevelbekleding en het vervangen van balkons. Een van de interne aanpassingen is het vervangen van de vloerafwerking in de gang.

Communicatie
De 23 verzorgingshuisappartementen en 35 aanleunwoningen worden bewoond door zorgbehoevende- en zelfstandig wonende ouderen. Wij weten van eerdere projecten in woonvoorzieningen voor ouderen hoe ingrijpend een bouwproject voor hen kan zijn. Het is daarom van belang dat we de focus leggen op zo weinig mogelijk overlast en duidelijke communicatie. Om deze reden stellen we een bewonersconsulente aan die zich volledig kan concentreren op voorlichting aan en begeleiding van bewoners en hun familieleden.

Bewonersconsulente
Onze bewoners consulente is vaak aanwezig en concentreert zich volledig op voorlichting aan en begeleiding van de ouderen en hun familieleden. Zij verzorgt nieuwsbrieven en heeft een bewonersmap samengesteld die in elk huishouden van de Zonnewiede te vinden is. De zorgvuldige communicatie werpt zijn vruchten af: de bewoners zijn tevreden en dat is waar het om gaat.

Bouwplaatsinrichting
Omdat er weinig ruimte is op de bouwplaats en om overlast in de wijk te beperken, verzamelen we alle materialen bij de bouwmaterialenhandel in Zwolle. De materialen worden van daaruit op een grote parkeerplaats in de buurt van het zorgcentrum geleverd. We voorkomen zo dat er onnodig vrachtwagens en auto’s van en naar het zorgcentrum rijden.