Projecten

Zorgcentrum de Zonnewiede, Giethoorn

Opdrachtgever: Wetland Wonen

Voor Wetland Wonen Groep realiseert Jorritsma Bouw het groot onderhoud van Zorgcentrum de Zonnewiede te Giethoorn. Op uitnodiging hebben wij ons ingeschreven voor de meervoudig onderhandse aanbesteding. De opdracht is ons gegund op basis van duurzaamheid, inschrijfsom, presentatie en het BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie).

Werkzaamheden
Aan de buitenkant van het gebouw zullen de werkzaamheden onder meer bestaan uit het vervangen van de gevelbekleding en het vervangen van balkons. Een van de interne aanpassingen is het vervangen van de vloerafwerking in de gang.

Communicatie
De 23 verzorgingshuisappartementen en 35 aanleunwoningen worden bewoond door zorgbehoevende- en zelfstandig wonende ouderen. Wij weten van eerdere projecten in woonvoorzieningen voor ouderen hoe ingrijpend een bouwproject voor hen kan zijn. Het is daarom van belang dat we de focus leggen op zo weinig mogelijk overlast en duidelijke communicatie. Om deze reden stellen we een bewonersconsulente aan die zich volledig kan concentreren op voorlichting aan en begeleiding van bewoners en hun familieleden.