Nieuwbouw van de zuivelfabriek A-ware en Fonterra Heerenveen

Opdrachtgever
A-ware Food Group te Lopik en Fonterra Europe te Amsterdam
Architect
Bert van der Ploeg architectuur, stedenbouw, advies bv, Goutum
Periode van uitvoering
mei 2013 t/m december 2014

Nieuwbouw van de zuivelfabriek van A-ware en Fonterra te Heerenveen.

De kaasfabriek van A-ware bestaat achtereenvolgens uit:
– de melkontvangst (ca. 500 m2);
– de tankenplaat (ca. 1325 m2);
– de voorfabriek en ingrediënten opslag (ca. 2250m2);
– de kaasmakerij (ca. 3425 m2);
– het pekellokaal met kelders (ca. 2325 m2);
– de pakhuizen (ca. 3850 m2);
– de expeditie (ca. 2500 m2.
Totaal ca. 16.000 m2 grondoppervlakte (exclusief verdiepingen)

De weifabriek van Fontera bestaat achtereenvolgens uit;
– de tankenplaat (ca. 1100 m2);
– de poedertoren met diverse ruimten (ca. 4500 m2);
– het warehouse (ca. 2475 m2).
Totaal ca. 6975 m2.

Tussen beide gebouwen is een kantoorruimte van (ca. 870 m2 grondoppervlak).

De Klokslag levert kaasproductielijnen

De klokslag engineering BV uit Bolsward heeft de kaasproductielijnen en de pekellokalen gerealiseerd.

Bouwkundig Advies van Het4Kant

Advies – en ingenieursbureau Het4Kant uit Sneek is vanaf het begin betrokken bij de uitwerking van de plannen voor de kaasfabriek. Zij zijn meer dan een jaar bezig geweest met de bouwkundige engineering van de kaasfabriek van A-ware Food Group.

Moderne zuivelfabrieken

Royal A-ware produceert in haar kaasmakerij jaarlijks 80.000 tot 100.000 ton kaas, ruim de helft van de kaas die zij verhandelt. De wei die hierbij vrijkomt wordt door Fonterra, in de naastgelegen fabriek, verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten voor voeding voor baby’s, senioren en sporters. Fonterra produceert in de fabriek 5.000 ton wei-eiwit en 25.000 ton lactose per jaar.

Beide fabrieken maken gebruik van de modernste technologie. Daarnaast is bij de bouw en inrichting van de fabrieken waar mogelijk gebruik gemaakt van de meest duurzame apparatuur waardoor onder meer het verbruik van energie en water wordt geminimaliseerd. Begin juni is het dak van de zuivelfabrieken voorzien van zonnepanelen zodat een groot deel van de benodigde energie zelf kan worden opgewekt. Momenteel wordt onderzocht of het resterende deel van de energiebehoefte via geothermie (‘aardwarmte’) kan worden ingevuld.

Terug naar Projectoverzicht