0

In Zwolle realiseert Jorritsma Bouw een upgrade voor het uit de jaren tachtig daterende ‘gebouw A’ op de campus van hogeschool Windesheim. We hebben dit project in een viertal fases opgedeeld zodat de school in gebruik kon blijven. Doordat de werkzaamheden in de verschillende fases vergelijkbaar zijn (zie ‘fasering’), kunnen we het tempo er goed in houden en liggen we mooi op schema.

Rekening houden met lestijden en tentamens
In zorgvuldige afstemming met de school hebben we een planning gemaakt: waar ruimtes niet gebruikt worden, kunnen wij aan de slag. De werkzaamheden aan de gebouwvleugel van de derde fase zijn inmiddels afgerond; dit deel van de school kan dus weer in gebruik worden genomen. Dan volgt nog de laatste, kleinere, fase 4. Voor de kerstvakantie zal het grootste deel van de bouwkundige werkzaamheden zijn afgerond. Daarna zal Engie de installatie inregelen, waarna wij medio februari 2017 kunnen opleveren.

In onze planning houden we steeds rekening met geluidsoverlast; tussen 9 en 5 voeren we geen werkzaamheden uit die veel lawaai veroorzaken. En in tentamenperiodes maken we even pas op de plaats om de studenten niet te storen.

In principe zijn de vleugels waar wij aan het werk zijn, afgesloten voor medewerkers en studenten. De docentenkasten zijn hier echter blijven staan. Uit het oogpunt van veiligheid begeleiden wij docenten als zij materiaal uit een kast moeten halen.

Comfortabele en energiezuinige ventilatie
Het ventilatiesysteem is een zogeheten BaOpt-systeem. Dit zorgt voor een stroming waardoor de toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte erg goed worden gemengd. De hele ruimte heeft dezelfde temperatuur. Hierdoor zijn er geen luchtstromingen meer en is er geen tocht. Het systeem verbruikt bovendien 25% minder energie ten opzichte van een traditioneel ventilatiesysteem. We hebben daarom veel aandacht besteed aan het luchtdicht afwerken van het gebouw.