9

Bij het groot onderhoud van de 49 woningen in de Molukse wijk in Hoogkerk is niet de techniek maar de mens leidend. We hebben daarom samen met Wierden en Borgen, wijkbestuur Dewan en met de bewoners een communicatieplan uitgewerkt waarin we rekening houden met elkaar. Onze inspanningen werden zeer gewaardeerd: al tijdens het inrichten van de bouwplaats werden we warm ontvangen door de buurt. En onze collega’s zijn al eens getrakteerd op een heerlijk bord nasi. Op dit moment zijn we coronaproof bezig met laatste binnenwerkzaamheden in 10 woningen en met het dakwerk van het laatste blok.