Resultaatgericht Samenwerken | Jorritsma Bouw

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. Jorritsma Bouw stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar de marktpartijen, in dit geval Jorritsma.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst, waarin functionele eisen worden afgesproken. Door deze manier van werken krijgen we een grotere vrijheid om gezamenlijk zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhouds- of renovatiebedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen wij samen met de opdrachtgever diverse onderhoudsscenario’s op- en bijstellen.

Partnership

Bij resultaatgericht samenwerken is er dus eerder sprake van partnership dan van de stereotype opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar of langer de kosten zijn voor het beheer en onderhoud van een complex. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij.

VGO-keur

In aanloop naar het verkrijgen van het VGO-keurmerk heeft een groot aantal medewerkers van Jorritsma Bouw een RGS-training gevolgd en met positief gevolg doorlopen. Na afloop namen ze een certificaat in ontvangst. Het certificatie-instituut KIWA zal in de maand december van dit jaar een audit houden bij Jorritsma. Bij een positief resultaat zullen wij het VGO-keurmerk in ontvangst mogen nemen.