0
  • Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Bouwteam
  • Surhuisterveen

De 38 woningen in Surhuisterveen die we in bouwteamverband realiseren voor Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) beginnen vorm te krijgen. De bouw is opgedeeld in de blokken A en B, die haaks op elkaar staan. In blok A dat een gebogen vorm heeft, wordt in week 30 de laatste dakvloer gestort, waarmee het hoogste punt bereikt is. Bij blok B is van het 3-laagse deel de dakvloer reeds gestort.

Verdiepingsgewijs
Aan de binnenzijde van het gebouw rusten de (prefab) galerijplaten op een staalconstructie. Deze galerij verschaft toegang tot de woningen. Deze constructie gaat mee in het bouwproces: pas als de galerijplaten van een volgende verdieping liggen, kunnen we verder met het bouwen van de woningen. Zo bouwen we het geheel per verdieping op. Het gebouw krijgt twee liften, die in het werk opgebouwd worden.

Afstemming
Tijdens de bouw schenken we veel aandacht aan zorgvuldige afstemming met alle bouwende partijen. Door open communicatie met onze co-workers lukt het ons om binnen de afgesproken planning blijven. We ronden de ruwbouwfase dan ook vrijwel geheel af voor de bouwvakantie.

Goede verstandhouding
Wij vinden het net als de opdrachtgever belangrijk om een goede verstandhouding met de buurt te hebben. Gedurende de bouwperiode sturen we daarom regelmatig een nieuwsbrief naar omwonenden.

Veilige aanrijroute
Uit veiligheidsoverwegingen is er een aparte aanrijroute buiten het centrum om. Deze route is zorgvuldig met borden aangegeven, zodat vrachtverkeer niet nodeloos door het centrum gaat. Door het creƫren van deze veilige aanvoerroute vermijden we tegelijkertijd een stuk overlast voor de buurt.

  • Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Bouwteam
  • Surhuisterveen