Expertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique lacus rutrum justo pretium semper. Mauris mi est, tincidunt eget vestibulum at, porttitor nec velit. Donec posuere sed nisl nec consequat. Curabitur condimentum elit quis nisl scelerisque, in rhoncus enim vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus

Als vastgoedeigenaar bent u verant­woordelijk voor het onderhoud van uw gebouw(en), ook op de lange termijn. Veiligheidsaspecten als brandveiligheid en gezondheid zijn daarbij van belang. Een gebouw heeft zorgvuldig onderhoud en beheer nodig om gezond, veilig én waardevast te blijven. Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen wij inzichtelijk maken welk onderhoud aan uw vastgoed noodzakelijk is.

MJOP = maatwerk

Voor ons is een MJOP maatwerk dat wij geheel afstemmen op uw behoeften. Wij zijn er volledig op ingericht om het complete onderhoud van uw gebouw voor u in kaart te brengen, te plannen, uit te voeren en te beheren. Zo voorkomt u onaangename verrassingen en onno­dig (achterstallig) onderhoud. U kunt zich volledig richten op uw corebusiness en uw onderhoudsvraagstukken in vertrouwde en deskundige handen geven. We maken de jaarlijkse kosten inzichtelijk, waardoor u grip houdt op uw exploitatie.

Hoe we werken

Onze specialisten werken volgens richt­lijnen en methodieken als RVB-BOEI (gecertificeerd) en NEN2767. We geven u een objectief en eerlijk advies waarin wij ook eventuele veranderende wetgeving op het gebied van energie, brandveiligheid en gezondheid meenemen.

Uw vaste contactpersoon onderzoekt samen met u in een verkennend gesprek wat uw behoeften en verwach­tingen zijn. Onze medewerker rekent verschillende scenario’s door en maakt de kosten daarvan inzichtelijk. Bij die scenario’s wordt de onderhoudsstaat van uw gebouw vanuit technische, functionele, economische en ge­bruiksaspecten beoordeeld. Aan de hand daarvan stellen we samen met u een strategisch plan op voor de aankomende jaren. Uw wensen en ambities – bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid – staan daarbij voorop.

Tijdens de uitvoering van het onderhoud werken we met een gespecialiseerd team dat over uitstekende sociale vaardigheden beschikt en zich zo goed als ‘onzicht­baar’ weet te maken tijdens de werkzaamheden.

De Rolpeal, Workum

Nielsen-Massey Vanillas, Leeuwarden

Sleutelwoor­den zijn vertrouwen, openheid en transparante communicatie. We zorgen voor een soepel verlopend pro­ces, waarbij zowel de materialen als onze inzet voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen.

De voordelen van een MJOP op een rijtje:

  • een helder en actueel beeld van de technische condities van uw gebouw;
  • een objectief en betaalbaar onderhoudsplan;
  • vastgoedadministratie;
  • geen onverwachte kosten meer;
  • het gebouw behoudt de gewenste kwaliteit en waarde;
  • u kunt toekomstgericht investeringen doen;
  • u kunt gebruik maken van onze 24-uurs servicedienst.

 Energiebesparing = kostenbesparing 

Wij kunnen uw meerjarenonderhoudsplan ook koppelen aan een energiebesparingsplan. U kunt daarmee voldoen aan de veranderende wetgeving en verlaagt bovendien de totale exploi­tatiekosten. We onderzoeken graag of er fiscale regelingen of subsidies zijn waarvan u gebruik kunt maken. Dit plan vertalen we graag naar een passende businesscase.

Dankzij dit energieplan zult u:

  • de energie­vraag beperken;
  • zo veel mogelijk gebruik gaan maken van energie uit hernieuwbare bronnen;
  • de nog benodigde fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Energielabel C verplichting

Volgens het Bouwbesluit 2012 moet per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Wilt u met een van onze specialisten om tafel over een MJOP, al dan niet in combinatie met een energiebesparingsplan? Bel ons vrijblijvend op 0515 – 57 82 00.