0

Op een voormalige akker in Oosterwold (gemeente Almere) realiseert Jorritsma Bouw 35 woningen. De twee Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-besturen (CPO) Eco Meerhof en Eco Boomhof gaven opdracht voor de bouw van respectievelijk dertig en vijf woningen.

Planning
We werken snel en efficiënt, met een strakke planning. Elke week zetten we van vijf woningen op de reeds aangebrachte palen en prefab fundering het skelet op. Daarna gaan we per woning verder.

Communicatie
Iedere koper heeft een aparte aannemersovereenkomst getekend. Eigenlijk hebben we dus 35 verschillende opdrachtgevers met ieder zijn eigen wensen. Doordat de koper de mogelijkheid had om een aantal keuzes te maken, heeft elke woning een eigen ontwerp. Enkele huizen krijgen bijvoorbeeld een extra verdieping, maar ook de indeling en gevelbekleding varieert. Daarom zetten wij een kopersbegeleidster in voor de communicatie. Zij regelt de nieuwsbrieven en is aanwezig bij alle kopersbijeenkomsten. Bij de bouwvergaderingen is het bestuur van de verenigingen aanwezig. Maar ook kopers schuiven nu en dan aan.