9

14 woningen Oldegalileën, Leeuwarden

In opdracht van Le Clercq Planontwikkeling zijn we van start gegaan met de bouw van veertien eengezinswoningen (EPC 0) in de wijk Oldegalileën in Leeuwarden. Deze huurwoningen zijn bestemd voor woningcorporatie Elkien. We werken in bouwteamverband met TWA Architecten en installateur Breman Drachten. De oplevering van de woningen staat gepland voor het najaar van 2018.

Heiwerk
Vijf jaar geleden hebben we op deze locatie – in dezelfde samenstelling – al 28 woningen gerealiseerd. Op basis van onze kennis van de grondeigenschappen – hetgeen door middel van een sondering is bevestigd – hebben we ervoor gekozen om te heien. Omdat we de heistelling al in een heel vroeg stadium hebben besteld, konden we nu tijdig van start gaan met de bouw.

Voorafgaand aan het heiwerk zijn er door een gespecialiseerd bedrijf opnames gemaakt van de woningen in de omgeving. Er zijn trillingsmeters geplaatst om de trillingen op afstand te kunnen monitoren. Het heiwerk is zeer vlot verlopen. In vier dagen tijd zijn er 120 palen van 13,5 en 14,5 meter de grond ingegaan. De fundering wordt gecompleteerd door VBI-vloeren.

Communicatie
In hetzelfde plan bouwt een andere aannemer nog eens achttien woningen voor Le Clerc. Met de uitvoerder van deze aannemer stemmen we met name de logistiek goed met elkaar af.

We hebben voorafgaand aan de werkzaamheden de omwonenden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden, zodat ze wisten op welke momenten ze overlast konden verwachten. Tijdens het bouwtraject zullen we hen tijdig op de hoogte stellen van werkzaamheden waar zij mogelijk hinder van kunnen ondervinden. In de brief was ook het telefoonnummer vermeld dat mensen kunnen bellen met vragen of klachten.