9

Groot onderhoud 14 woningen, Anna Paulowna

  • Woningbouwvereniging Anna Paulowna
  • WONEN
  • Onderhoud
  • Anna Paulowna

In opdracht van Woningbouwvereniging Anna Paulowna voert Jorritsma Bouw groot onderhoud uit van 14 woningen in Anna Paulowna. We starten deze week met de werkzaamheden.

Communicatie bewoners
Voor de bewoners is een inloopmiddag georganiseerd. Hier waren de uitvoerder, opzichter en bewonersconsulente bij aanwezig. Voor de start van de werkzaamheden gaan we bij de bewoners langs om ze te informeren over de werkzaamheden. Ook krijgen ze een kalender waarop per dag beschreven staat wat we gaan doen. Alle omwonenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden en mogelijke overlast middels een brief.

Overlast
We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken en bewoners zo min mogelijk tot last te zijn. Dit doen we door zo schoon mogelijk te werken: we zetten ruimtes af met stofwanden en bedekken de vloer met een stucloper. Om geluidsoverlast te beperken zorgen we ervoor dat we de werkzaamheden die het meest geluid veroorzaken vanaf negen uur uitvoeren. Vaak verblijven bewoners tijdelijk bij familie of vrienden maar we bieden ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een rustwoning. De bouwplaatsinrichting zal ook weinig hinder veroorzaken: we maken gebruik van een lege woning van de opdrachtgever die dient als kantoor en schaftruimte. Materialen kunnen we opslaan op een deel van de parkeerplaats van een gezondheidscentrum aan de andere zijde van de straat.

  • Woningbouwvereniging Anna Paulowna
  • WONEN
  • Onderhoud
  • Anna Paulowna