Theorie en praktijk optimaliseren

Vorig jaar is Jorritsma Bouw een samenwerking gestart met ROC Friese Poort (Centrum Duurzaam), met als doel de aansluiting tussen theorie en praktijk te optimaliseren. Deze samenwerking hebben we dit jaar verder uitgediept en interactiever gemaakt. De tweedejaars MBO-studenten Bouwkunde draaien in tien weken tijd een programma waarmee ze de theorie die ze op school leren kunnen vertalen naar praktijkopdrachten. Met deze hybride leervorm komen studenten nog beter beslagen ten ijs als ze na hun opleiding kiezen voor een loopbaan in de bouw. Tijdens een bijeenkomst op ons kantoor in Bolsward konden studenten kennismaken met ons bedrijf. We hebben een presentatie gegeven waarin we het project nader hebben uitgelegd.

Levensecht leren
Onze collega’s Foppe van der Velde en Anky Nutterts ontvingen de studenten bij een ‘levensecht project’, het project Groen Label. Hierbij verduurzamen en verbeteren we voor Elkien 37 woningen in Bolsward. Kort samengevat houdt Groen Label in dat de woning naar label A wordt gebracht met maatregelen die leiden tot een besparing op de energierekening. Hij wordt beter geïsoleerd, de ventilatie wordt verbeterd en de woning wordt voorzien van zonnepanelen. Waar nodig worden douche, keuken en/of toilet vervangen. We hebben de studenten laten zien hoe je een woningverbetering met energielabelsprong uitvoert. En we hebben hen laten kennismaken met een NOM-ready-woning. Daarnaast hebben de studenten een bouwkundige inspectie uitgevoerd bij een mutatiewoning. Op school werken ze vervolgens een rapport uit. Ook leren ze een plan van aanpak op te stellen en een gebouwopname te doen. Ze maken kostenberekeningen en begrotingen, evenals rapportages van bouwgebreken. Ze leren over programma’s van eisen en hoe ze een verantwoord advies moeten opstellen. In een woning van een collega-aannemer konden ze kennismaken met een blowerdoortest om de luchtdichtheid van de woning te bepalen. Soms gaat het om cross-over lessen: de vergunningsaanvraag die ze moeten opstellen, wordt nagekeken door de docent Nederlands.

Gastlessen
Vanuit Jorritsma Bouw verzorgen we een aantal gastlessen op school. Een daarvan is een presentatie van collega’s Albert de Vries en Anky Nutterts over MJOB’s. Ook andere bedrijven geven presentaties over onderwerpen die op school niet uitgebreid aan bod komen. Zo verzorgt NIVO Asbest & Milieutechniek een gastles over de wet- en regelgeving rondom asbestverwijdering en het herkennen van asbest. Een medewerker van milieuadviesbureau Eco Reest besprak de haken en ogen van de flora- en faunawetgeving. Ook hebben de studenten een bezoek gebracht aan de gemeente Leeuwarden voor uitleg over de omgevingswet en het aanvragen van vergunningen. Voor de studenten is dit een zeer nuttige aanvulling op de kennis die ze in de reguliere lessen opdoen; als zij in de bouw gaan werken, zullen ze met al deze aspecten te maken krijgen.

Medio april geven de studenten een presentatie over wat zij in dit lesblok geleerd hebben en over een ontwerp van een NOM-ready-woning. Naast vakmanschap vraagt dit ‘levensecht onderwijs’ ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap van de studenten. Wij vinden het heel waardevol om via deze samenwerking een bijdrage te mogen leveren aan de opleiding van ‘onze’ vakmensen van de toekomst.