Uitvoerders ronden post-hbo-opleiding af

Tien uitvoerders van Jorritsma Bouw hebben een in company post-hbo-opleiding gevolgd. BOB Opleiding Training en Advies verzorgde deze bijscholing, die van hen nog betere bouwplaatsmanagers maakte.

Bij Jorritsma Bouw investeren we graag in de kennis en vaardigheden van onze personeelsleden. Dat is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling, hun motivatie en werkplezier, maar ook voor het bedrijf. Met optimaal geschoold en breed inzetbaar personeel kunnen we onze opdrachtgevers de beste kwaliteit en continuïteit bieden.

Doorgegroeid
De uitvoerder was vroeger – in de tijd waarin een aannemer nog alle onderdelen van een bouwproject in eigen beheer uitvoerde –  de baas van de bouwplaats. Hij had de supervisie over de totstandkoming van het werk en gebruikte daarvoor met name de brede kennis over bouwtechnieken die hij tijdens zijn vooropleiding had verworven. In veel gevallen was hij doorgegroeid naar zijn functie vanuit zijn expertise als vakman.

De bouw is de laatste jaren echter erg veranderd, aannemers contracteren specialisten voor onderdelen als de fundering, het dak, de kozijnen en het metselwerk. Het werk van de uitvoerder is daardoor steeds meer gericht op het plannen en organiseren van hun inzet en het overleggen over zaken als transport en veiligheid. Daarbij is hij ook het aanspreekpunt voor omwonenden van de bouwplaats en voor bewoners van huizen waaraan onderhoudswerk plaatsvindt.

Mensenkennis
Tegenwoordig vraagt het vak uitvoering meer kennis en vaardigheden dan alleen de puur technische. De uitvoerder is een bouwplaatsmanager geworden die het moet hebben van zijn communicatieve vaardigheden en mensenkennis. Daarnaast moet hij verstand hebben van financiën (kostenbewustzijn en het binnen budget houden van het project), juridische zaken (de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer, bijvoorbeeld volgens UAV-GC-contracten) en risicobeheersing.

Jorritsma Bouw heeft in samenwerking met BOB Opleiding Training en Advies een eigen in company- opleiding ontwikkeld om onze allround uitvoerders in staat te stellen deze kennis en kunde te verwerven en te verdiepen. In september 2018 begonnen Auke Westra, Jent Stokje, Robert Bootsma, Klaas de Bruijn, Theo Huisma, Marcel Helderman, Auke Kramer, Anton Huisma, Feike Brouwer en Freek Leffers aan dit intensieve traject. Tijdens de lesdagen verdiepten ze zich onder meer in zaken als projectmanagement en contract- en risicomanagement.

Soft skills
Een belangrijk onderdeel van de training waren de zogenoemde soft skills: persoonlijke effectiviteit en communicatie. Deze module werd verzorgd door trainster Jelly van der Meer. De uitvoerders verwierven inzicht in het eigen gedrag, hun sterke en zwakke punten en de invloed hiervan op anderen, en leerden hoe ze passend gedrag kunnen inzetten om samenwerking, teamgroei en dergelijke te bevorderen. Ook zaken als onderhandelen en conflicthantering kwamen aan de orde.

De lesinhoud werd meteen praktisch verwerkt in een gezamenlijke opdracht (een zogeheten peer-project) die een relatie had met de eigen organisatie. Ook maakte iedere deelnemer een eigen eindopdracht naar aanleiding van het bouwproject waaraan ze op dat moment werkten.

Examen
De presentatie van beide opdrachten voor de BOB, de trainster en enkele afgevaardigden van Jorritsma Bouw geldt als examen, net als een individuele reflectie op de eigen opdracht en op persoonlijke groei. Bij een goede beoordeling ontvangen de deelnemers een erkend post-hbo-diploma voor senior uitvoerder. En dat hebben ze dan dik verdiend, want behalve de lesdagen in werktijd hebben ze ook heel wat vrije tijd in deze pittige studie gestoken.