0

Upgrade melkpoeder-fabriek Ausnutria Kampen

We hebben de werkzaamheden voor de upgrade van de melkpoederfabriek van Ausnutria in Kampen afgerond! De productie van de fabriek ging tijdens de werkzaamheden ‘gewoon’ door. Dat betekende een zorgvuldige afstemming, met name wat betreft de transporten van de fabriek. En uiteraard hielden we rekening met de strenge hygiëne-eisen die gelden voor de voedselindustrie. Er was nauw contact met de veiligheidsfunctionarissen van Ausnutria, zodat hun én ons werk zonder problemen naast elkaar kon worden uitgevoerd. Om dit te bereiken hebben we onze werkzones hermetisch afgesloten met stofschermen. Voor de fabrieksmedewerkers creëerden we in units een tijdelijke kleedruimte; vanuit de units konden ze via een gang naar hun werkplekken.

Dit project omvat ook de bouw van een extern trappenhuis en een nieuwe werkplaats voor de technische dienst. Ook legden we tussen twee gebouwdelen de fundering aan voor nieuwe opslagtanks. Op het dak van een verbindingsgang tussen twee productieruimtes hebben we een nieuw Motor Control Center (MCC) ontwikkeld en uitgewerkt. Binnenkort zullen we deze MCC-ruimte in uitvoering nemen.