Expertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique lacus rutrum justo pretium semper. Mauris mi est, tincidunt eget vestibulum at, porttitor nec velit. Donec posuere sed nisl nec consequat. Curabitur condimentum elit quis nisl scelerisque, in rhoncus enim vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus

Design & Build en Engineering & Build – ook wel UAV-GC – zijn geïntegreerde contractvormen waarbij de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering bij de opdrachtnemer ligt. Het is een werkwijze die Jorritsma Bouw op het lijf geschreven is en waarmee wij de opdrachtgever verregaand kunnen ontzorgen. Het verschaft een mooie mix tussen wensen en verwachtingen aan de ene kant, en bouwen aan de andere kant.

Kennis en creativiteit

Bij UAV-GC-projecten kan de opdrachtgever essentiële punten vastleggen in een programma van eisen. Tegelijkertijd kan in de uitwerking optimaal de kennis en creativiteit van ons deskundige team benut worden. Eén aanbesteding voor ontwerp en uitvoering volstaat. Het resultaat is een kwaliteitsproduct dat volledig is afgestemd op de verwachtingen, wensen, doelstellingen en het budget van de opdrachtgever. We kunnen er bovendien een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aan koppelen.

Eén aanspreekpunt

Bij een UAV-GC-project is lean werken het uitgangspunt. Ons zorgvuldig samengestelde team zal de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgen. Zo’n team bestaat bijvoorbeeld uit één of meer architecten, adviseurs en een installateur. Met dit team werken we integraal samen. Voor de opdrachtgever is er één aanspreekpunt: de projectleider van Jorritsma Bouw.

Lean

Bij UAV-GC-projecten werken we ‘lean’. Met onze co-makers zijn er regelmatig planningsoverleggen en stemmen we de bouwactiviteiten af. Waar mogelijk voeren we werkzaamheden gelijktijdig uit in plaats van na elkaar. We maken daarbij gebruik van interfacemanagement, en zorgen ervoor dat er geen clashes tussen de raakvlakken ontstaan. Dat zorgt voor een kortere bouwtijd, minder opleverpunten, minder faalkosten en minder onderhoudskosten.

Systems Engineering

Bij UAV-GC-projecten gebruiken we Systems Engineering (SE). Deze geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool maakt complexe raakvlakken inzichtelijk.

Wellantcollege, Naarden

Hoofdkantoor Royal Smilde, Heerenveen

In de digitale omgeving worden alle punten vanuit de programma’s van eisen opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen in BIM. SE maakt het mogelijk om gedurende het hele proces inzichtelijk te sturen op de behoeften van de opdrachtgever. Zo voorkomen we miscommunicatie en zorgen we voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

Engineering & Build

Als ervaren bouwer van utiliteitsgebouwen weten we dat materiaalkeuzes, constructies en afwerkingen zeer bepalend zijn voor de kwaliteit van het werk. Wij verzorgen daarom graag als contracthouder alle voorbereidende én uitvoerende werkzaamheden en zoeken daarbij de samenwerking met deskundige adviseurs. We denken in een vroeg stadium mee en delen onze kennis en ervaring. Dat leidt tot efficiëntere ontwerpen en reductie van stichtings- en uiteindelijke gebruikerskosten. Financieel gestuurd ontwerpen is een van onze specialismen. We zien het als onze taak om binnen de gestelde kaders en binnen het vastgestelde budget een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Een interactief proces waarvoor kennis van zaken, vertrouwen en transparantie noodzakelijk zijn.

De voordelen van een geïntegreerde contractvorm

  • De strategische visie op bouw en onderhoud garandeert maximaal rendement.
  • Planning van ontwerp, bouw en onderhoud zijn goed op elkaar af te stemmen. Resultaat: lagere bouw- en onderhoudskosten.
  • Door betere afstemming kunnen overdrachtsrisico’s beheerst worden. Ergo: kortere bouwtijd, lagere faalkosten en een scherpere prijs.
  • De opdrachtgever besteedt de totstandkoming van het project integraal uit, waardoor hij zich kan toeleggen op zijn kerntaken.
  • Voor alle onderdelen is slechts één aanbesteding nodig; er is één aanspreekpunt.