Expertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique lacus rutrum justo pretium semper. Mauris mi est, tincidunt eget vestibulum at, porttitor nec velit. Donec posuere sed nisl nec consequat. Curabitur condimentum elit quis nisl scelerisque, in rhoncus enim vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus

Jorritsma Bouw is een betrouwbare en ervaren partner als het gaat om utiliteitsbouw. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw, renovatie en groot onderhoud. Op al deze terreinen hebben we onze sporen verdiend. Bij verbouwingen, renovaties en groot onderhoud van bestaande bouw kunnen wij ons werk zo organiseren dat de organisatie – soms met enige aanpassingen – kan blijven functioneren. ‘Going on concern’ noemen we dat. Deze manier van werken stelt hoge eisen aan onze communicatieve en coördinerende vaardigheden. Want alleen met zorgvuldige en veelvuldige afstemming met opdrachtgever, bouwpartners, leveranciers en onderaannemers kunnen zowel het bouwproces als de werkprocessen van de opdrachtgever ongehinderd doorgaan. Om zo’n bouwproject in goede banen te leiden, passen we interfacemanagement toe. Een manier van werken die we bij Jorritsma Bouw tot in onze vingertoppen beheersen.

Interfacemanagement

Bij complexe utiliteitsbouwwerken is interfacemanagement (ook wel raakvlakkenmanagement) de sleutel tot succes. We beheersen de raakvlakken tussen onze werkzaamheden en die van onze opdrachtgever. We stemmen zorgvuldig af met alle betrokken partijen. Zo zorgen we voor een vlekkeloos verlopend bouwproces waarbij de werkprocessen van de opdrachtgever op geen enkel moment in gevaar komen. We letten daarbij speciaal op:

  • het voorkomen van hinder en belemmering bij het gebruik van het gebouw;
  • het zeker stellen van de toegang van het gebouw;
  • het borgen van de veiligheid van het personeel van de opdrachtgever en het bouwpersoneel;
  • het borgen van de veiligheid en toegankelijkheid rondom de bouwplaats;
  • het borgen van een schone en opgeruimde werkomgeving.

Kantoorgebouw ProRail, Zwolle

Grootwinkelplein, Leek

Communicatie en omgevingsmanagement

Wij hechten bij elk bouwproject aan zorgvuldige en gestructureerde communicatie met bouwpartners en opdrachtgever. De logistiek van betrokken partijen staat dagelijks op de agenda om alle ‘bewegingen’ op en om de bouwplaats soepel te laten verlopen. We stemmen onze werktijden en transporten, maar ook onze werkzaamheden die overlast veroorzaken af, zodat wat zich afspeelt in het gebouw onverstoord door kan gaan. We zorgen ervoor dat fiets, loop- en autoverkeer naar, van en langs de bouwplaats op veilige wijze kan plaatsvinden. Zijn er buren die hinder van de werkzaamheden kunnen ondervinden? Dan nemen wij – in overleg met de opdrachtgever – tevens de communicatie met de omgeving voor onze rekening.

Flexibiliteit

Om ervoor te zorgen dat de werkprocessen van de organisatie onbelemmerd door kunnen gaan, stellen wij ons als bouwer flexibel op. We proberen de overlast voor gebruikers van het gebouw zo beperkt mogelijk te houden. Daarom stemmen we onze werkzaamheden – en die van onze bouwpartners – af op de planning en werktijden van de organisatie. Zo nodig voeren we werkzaamheden tijdens weekends en vakanties uit en/of werken we in ploegen of in fases. We schermen waar mogelijk het deel van het gebouw af waar de werkzaamheden plaatsvinden. Of we richten op creatieve wijze slimme, tijdelijke voorzieningen in (binnen of buiten het gebouw), zodat de gebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Aan onze geïntegreerde werkmethode liggen onderling respect, vertrouwen en een flexibele instelling ten grondslag. Hiermee maken we elk utiliteitsproject – van klein tot zéér omvangrijk – tot een succes.