0

Update productielocatie Hochwald, Bolsward

Voor Hochwald Foods Nederland b.v. in Bolsward zette Jorritsma Bouw een masterplan op voor bouwwerkzaamheden die de komende 4 à 5 jaren moeten plaatsvinden. De werkzaamheden voor het ‘ready-to-drink’-project in het eerste jaar zijn opgedeeld in vier fases. Daarvan zijn fases A (tanklokaal en verpakkingslijn) en B (bigbag verpakkingslijn) voltooid.

Hygiëne
In een fabriek waar zuivel wordt verwerkt, worden hoge eisen gesteld aan de hygiënische omstandigheden, ook tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden. Jorritsma Bouw heeft veel ervaring in het bouwen voor deze sector en is daar dus goed op ingespeeld.

Fase C
Ook fase C is – geheel volgens planning ­– bouwkundig vrijwel afgerond. Hierin hebben we de ruimte gereedgemaakt waarin de nieuwe autoclaven en verdere procesinstallatie worden geplaatst. In deze ruimte hebben we een nieuwe betonnen vloer met de nodige afschotten over de bestaande vloer heen aangebracht. We werken de ruimte zorgvuldig af, zodat hij volledig aan de strenge hygiëne-eisen voldoet. In het vierde kwartaal van 2016 zijn de nieuwe installaties geplaatst.

Fase D
Eind 2016 zijn we gestart met fase D. In deze fase zijn de oude autoclaven ontmanteld en verwijderd en is de ruimte in zeer korte tijd bouwkundig gereed gemaakt voor de nieuw te plaatsen vulmachine.