STAGE BIJ JORRITSMA BOUW

tip
Tips voor toekomstige stagiairs

“Het ligt eraan wat voor stage je wilt doen. Bij een oriënterende stage zou ik zeggen: probeer zoveel mogelijk te zien. Bij een eindstage: gá voor iets, en zoek de verdieping op. Ik heb ervoor gekozen om niet meer te rouleren, nu kon ik echt een deel van het project oppakken. Het geeft voldoening als je iets doet - en dat het er straks ook echt staat.”

Jilles Hoekman

“Het geeft voldoening als je iets doet – en dat het er straks ook echt staat”

Jilles zit in het vierde jaar van de opleiding HBO Bouwkunde aan NHL Stenden, studierichting Bouw en Aanneming. Dit is zijn tweede stage bij Jorritsma Bouw. Op het MBO heeft hij al eens dertien weken meegelopen bij het project 48 zorgappartementen voor Philadelphia in Sneek en aansluitend 7 weken op kantoor. In de eerste zes maanden van deze vierdejaars stage draaide hij mee met het project AH en parkeergarage in Lemmer. Tijdens deze maanden was hij vooral bezig met het tekenwerk en controles daarop. Nu richt hij zich volledig op het afstuderen. In zijn vrije tijd volgt hij graag tutorials op YouTube – van het oppoetsen van auto’s tot gitaar leren spelen.

Jilles koos nogmaals voor Jorritsma Bouw omdat hij vindt dat men hier op een leuke manier met elkaar omgaat. “Je wordt ook wel door andere bedrijven benaderd om daar te komen afstuderen. Ik heb heel bewust gekozen voor Jorritsma omdat hier de kans lag, en om de mensen. De mensen met wie je werkt zijn nog belangrijker dan het werk zelf. De werksfeer is hier goed, en er is tussendoor tijd voor een grapje.”

Sinds kort kan hij zich geheel richten op zijn afstudeertraject en is hij niet meer ondersteunend bij projecten. Als onderwerp voor zijn scriptie koos hij de verschillen tussen contractmodellen voor bouwteams. “Vorig jaar is een nieuw model uitgekomen, door platform Duurzaam Gebouwd. Het oude is van Bouwend Nederland. Ik wil de verschillen in kaart brengen en wat er in de manier van werken verandert, niet zozeer welk model beter is. Juridische zaken, bouwbesluit, bestemmingsplannen, die moet je op de letter lezen. In tegenstelling tot veel van mijn medestudenten krijg ik daar energie van!”

Ook tijdens zijn afstudeertraject wordt Jilles begeleid vanuit Jorritsma Bouw. Met Hilbert Kolk en Edwin Lanslots gaat hij een keer in de twee weken om tafel. “Dan borduren we verder op wat ik gedaan heb. Dat bevalt heel goed.” Edwin was ook zijn aanspreekpunt tijdens de eerste maanden van zijn stage bij de werkvoorbereiding. “Hier heb ik geleerd dat je zéker moet weten hoe iets zit; je mag geen aannames doen. Dat is dus anders dan de schoolse benadering. En werkvoorbereiding zit niet echt in de opleiding, dus het is leuk om dat via een stage mee te pakken.” Na zijn afstuderen wil hij eerst een aantal jaren werkervaring opdoen in de bouw. Een functie als werkvoorbereider of projectleider lijkt hem mooi, maar liever zou hij uitvoerder worden. En daarna lijkt het ondernemerschap hem wel wat.

 

tip
Tips voor toekomstige stagiairs

“Het ligt eraan wat voor stage je wilt doen. Bij een oriënterende stage zou ik zeggen: probeer zoveel mogelijk te zien. Bij een eindstage: gá voor iets, en zoek de verdieping op. Ik heb ervoor gekozen om niet meer te rouleren, nu kon ik echt een deel van het project oppakken. Het geeft voldoening als je iets doet - en dat het er straks ook echt staat.”