9

Voor zorginstelling Philadelphia realiseerde Jorritsma Bouw in Sneek een gebouw met 48 zorgappartementen voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. De feestelijke opening is alweer even geleden. Tijd om te horen hoe cliënten en medewerkers het gebouw beleven. En om samen met Margriet Odink, projectmanager Huisvesting bij Stichting Philadelphia Zorg, terug te blikken op een boeiend bouwtraject.

Huisvestingskader
Het gebouw is ontworpen volgens het ‘Huis van Philadelphia’. In dit traject wordt het huisvestingskader dat Philadelphia heeft opgesteld voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag gecombineerd met de input van werkgroepen. Dat heeft geresulteerd in een veilig, voorspelbaar gebouw. Margriet Odink: “Het is een deel van mijn werk: een gebouw zo maken dat mensen er blij van worden. En nu zie je dat iemand daar gewoon prettig woont. Dat is fantastisch om te zien!” Het gebouw biedt een huiselijke woonomgeving waarin de cliënt centraal staat. “Het bijzondere is dat deze bewoners privacy hebben en met elkaar dingen kunnen doen. Cliënten ervaren ‘nabijheid’, wat voor hen erg belangrijk is.” En het gebouw is bijzonder flexibel: de woonkamers kunnen desgewenst bij de grote ruimte worden betrokken.

Ook het kleurgebruik, de verlichting en de akoestiek zijn afgestemd op de bewoners. Omdat veel van hen kampen met visuele problemen, zijn sterke licht-donkercontrasten vermeden. “Als je de vloer in de lift veel donkerder maakt dan de gang, durven sommige cliënten de lift niet meer in omdat ze die vloer ervaren als een gat”, legt Odink uit.

Betrokkenheid
Het gebouw sluit aan bij de behoefte van cliënten en medewerkers. Om dat te bereiken zijn medewerkers, cliënten en hun familie van meet af aan via werkgroepjes betrokken bij de bouwplannen. Zij konden meedenken over grote zaken, zoals de opzet van het gebouw en de indeling van de tuin. Maar ook over details, zoals de plaats van de wasmachine en de kleur van de badkamertegels. Odink: “Ik heb aan het begin van het traject aan Jorritsma Bouw gevraagd om een overzicht van wat men wanneer wil weten. Want de werkgroepen hadden tijd nodig om bijvoorbeeld een kleur te kiezen. En die tijd kregen we ook.”

Kijkdagen, feestdagen!
Tijdens de bouwperiode zijn twee kijkdagen georganiseerd. Odink: “Dat heeft zoveel vreugde gegeven aan de cliënten en medewerkers! Echt een feest waar naar uitgekeken is.” Jorritsma Bouw werkte mee door de bouw buiten werktijden om open te stellen en zorgde ervoor dat de mensen veilig de bouwplaats op konden. Het feit dat de metselaar zijn spullen al klaar had staan voor het leggen van de eerste steen, kan Odink zeer waarderen.

Meedenken
Odink: “Wij wilden in eerste instantie in één fase bouwen, maar konden in Sneek geen vervangende huisvesting vinden. Daarom hebben we de bouw in twee fases aanbesteed.” Jorritsma Bouw had wél de mogelijkheid om een naburig gebouw te huren en kon dit geschikt maken voor tijdelijke huisvesting. Nu kon er dus gebouwd worden in één fase. Odink: “Dat is in ons beider belang geweest. We hadden een kortere bouwtijd en het is een stuk efficiënter.”

Bijkomend voordeel was dat het ook nog eens minder overlast gaf. Elke twee weken maakte Jorritsma Bouw een overlastkalender. Iedereen was zo op de hoogte van de geplande werkzaamheden en daarmee gepaard gaand ongemak. Waar omwonenden ondanks onze voorzorgsmaatregelen nog overlast ervoeren, zijn goede afspraken gemaakt.

All electric
In overleg is het traditionele installatieconcept losgelaten. Het gebouw is nu – als eerste gebouw van Philadelphia – all electric. Een besluit dat mede is genomen vanuit de MVO-gedachte van Philadelphia. “Wij willen goed voor onze cliënten zorgen, maar ook voor de aarde.” Na doorontwikkeling van het all electric concept bleek dat de TCO (total cost of ownership) niet hoger uitkwam dan bij het traditionele concept. “En je merkt er niets van. En dat is goed!”

Voor Margriet Odink was het belangrijk dat de bouwplaats – ondanks de omvang van de bouw – altijd netjes was. En het feit dat voor Jorritsma Bouw ‘afspraak is afspraak’ geldt. “Die stiptheid waardeer ik, maar ook dat die stiptheid niet leidt tot starheid. Jorritsma is bijvoorbeeld met de afhandeling van meer-minderwerk heel flexibel omgegaan. Het is gewoon eerlijk gegaan.” Al met al honoreert de projectmanager de inspanningen van Jorritsma Bouw met een mooie score van 8 uit 10.