10

We hebben weer een prachtig project afgerond: het kindcentrum in Middelstum is opgeleverd! Het nieuwe, duurzame gebouw biedt een veilig – want aardbevingsbestendig – onderdak aan obs De Wilster, cbs Wicher Zitsema, kinderopvang Kids2b en de openbare bibliotheek. Het was een soepel verlopend bouwproces, mede dankzij de prettige samenwerking met gemeente Loppersum, Project- en Bouwmanagement Giezen, TenW architecten adviseurs en D&W Installatiegroep. We wensen kinderen en medewerkers van beide scholen, de kinderopvang en bibliotheek heel veel plezier met hun nieuwe gebouw! Het is dankbaar werk om zo’n veilig gebouw voor hen te realiseren.