9
  • Stichting Rendant
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Heerenveen

De bouw van de 126 appartementen die we in Heerenveen bouwen voor Stichting Rendant verloopt voorspoedig. We zijn druk doende met het plaatsen van de cascowanden. Daarmee krijgt het gebouw steeds meer zijn definitieve vorm. De appartementen zijn bestemd voor zelfstandig wonende senioren. Met deze vervangende nieuwbouw krijgt de stichting een woon-zorggebouw dat helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. Zowel qua woon-zorgvraag als wat betreft kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en comfort.

  • Stichting Rendant
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Heerenveen